Chào mừng bạn đến với Gimasys!

Hotline: (MB) (+84) 981 946 466 , (MN) (+84) 988-777-632

 • Tiếng Việt
 • English

Hướng dẫn kết nối SAP Application Server bằng MuleSoft SAP Connector

MuleSoft SAP Connector cho phép Mule runtime tích hợp với SAP dưới dạng một  Java SAP connector có chứng nhận, dựa trên thư viện SAP Java Connector (JCo).

Cách sử dụng trình kết nối SAP (MuleSoft SAP Connector)

 • Thực thi các chức năng BAPI dựa trên các loại RFC (Remote Function Calls sau.
  • Synchronous RFC: RFC đồng bộ (sRFC).
  • Asynchronous RFC: RFC bất đồng bộ đồng bộ (aRFC).
 • Gửi và Nhận IDocs thông qua các giao dịch tRFC(Transactional Remote Function Call – tRFC) và hàng đợi qRFC (Queued Remote Function Call – qRFC).
 • Chuyển đổi SAP Object từ / sang dạng XML.
 • Hoạt động dưới dạng máy chủ JCo (JCo server) để được sử dựng như  một BAPI trên sRFC và aRFC.

Thiết lập SAP Connector với AnyPoint Studio

Mặc định, trình kết nối SAP không có sẵn trong bảng AnyPoint Studio. Bạn cần tìm kiếm và tải xuống trình kết nối SAP từ Anypoint Exchange..

Hướng dẫn kết nối SAP Application Server bằng MuleSoft SAP Connector

Nhấp vào Finish. Hệ thống sẽ cài đặt trình kết nối SAP với tất cả các chức năng trong AnyPoint palette.

Thiết lập kết nối với SAP Application Server

SAP Connector cung cấp hai cách để kết nối hệ thống SAP, Application Server và Message Server. Trong hướng dẫn này, hãy cùng Gimasys xem cách kết nối SAP Application server bằng cách sử dụng SAP connector.

Để thiết lập kết nối, sẽ cần các thư viện JCo bên dưới mà bạn có thể lấy nó từ SAP marketplace.

2 Thư viện Multi-Platform Libraries

 • sapjco3.jar
 • sapidoc3.jar

1 thư viện JCO native library

 • sapjco3.dll (Windows)
 • libsapjco3.jnilib (Mac OS X)
 • libsapjco3.so (Linux)

Chúng tôi sẽ sử dụng sRFC  SAP để truy xuất dữ liệu từ hệ thống SAP.

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu cấu hình trình kết nối và trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cả ba thư viện JCO trong cấu hình trình kết nối.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cấu hình Thư viện IDoc (IDoc Library) bằng cách nhấp vào Configure -> Use local file. Tìm kiếm sapidoc3.jar.

Bấm OK.

Tương tự, hãy cấu hình thư viện JCo và thư viện gốc JCo.

Bạn có thể lấy tất cả các thư viện này từ SAP Marketplace.

Để kết nối SAP Application Server, bạn cần cung cấp Tên người dùng, Mật khẩu, số hệ thống SAP (ví dụ: 00, 01), client ID SAP (ví dụ: 500, 800), Tên host Máy chủ Application server.

Sau khi thực hiện tất cả các cấu hình này, bạn chỉ cần nhấp vào Test connection để kiểm tra xem tất cả cấu hình đã chính xác chưa và có thể kết nối SAP.

Bấm OK. Điều này hoàn thành cấu hình trình kết nối SAP. Bây giờ bạn cần cung cấp Key (là hàm mà bạn phải gọi từ SAP để truy xuất dữ liệu) và Metadata trong Key sẽ được điền tự động. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và chọn Chức năng bạn cần thực hiện.

Bạn sẽ thấy metadata yêu cầu và metadata phản hồi được tạo tự động trong trình kết nối Transform Message cần thiết để thực thi chức năng SAP đã được cấu hình ở trên.

Tương tự, bạn có thể sử dụng các chức năng SAP khác để gửi và truy xuất IDocs và các thao tác khác.

Cân nhắc khi triển khai lên CloudHub

Khi bạn đang triển khai ứng dụng của mình lên CloudHub Runtime Manager, bạn cần đảm bảo rằng thư viện gốc JCo là libsapjco3.so được thêm vào build path và trong pom.xml vì worker Cloudhub chạy trên hệ điều hành Linux, nếu không nó sẽ gây ra lỗi java.lang.ExceptionInInitializerError: JCo initialization failed with java.lang.UnsatisfiedLinkError: no sapjco3 in java.library.path.

Kết luận

MuleSoft SAP Connector rất mạnh mẽ và cung cấp nhiều chức năng để lấy dữ liệu từ SAP ở dạng IDoc, BAPI và RFC. Trình kết nối SAP là một trong những trình kết nối Mule được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Đây là cách bạn có thể sử dụng trình kết nối SAP để gửi và truy xuất IDocs, thực thi các chức năng BAPI một cách đồng bộ và bất đồng bộ.

Tìm hiểu thêm:

LIÊN HỆ VỚI GIMASYS

TIN TỨC LIÊN QUAN

Ngân hàng HSBC hướng tới tương lai với Mulesoft
Ngân hàng HSBC hướng tới tương lai với Mulesoft
Với mục tiêu xây dựng một nền tảng ngân hàng số để trở thành ngân hàng của tương lai, ngân hàng HSBC đã quyết định sử dụng nền tảng Anypoint của MuleSoft - Nhà cung cấp nền tảng hàng đầu giúp xây dựng mạng lưới các ứng dụng và kết nối hệ thống. 
Đọc thêm
Hướng dẫn ứng tuyển