Chào mừng bạn đến với Gimasys!

Hotline: (MB) (+84) 981 946 466 , (MN) (+84) 988-777-632

  • Tiếng Việt
  • English

Đào Tạo

Cung cấp dịch vụ đào tạo toàn diện phù hợp với mọi phòng ban trong doanh nghiệp.

Dịch vụ Đào tạo của Gimasys

Nhằm đảm bảo việc triển khai sử dụng công nghệ thông tin mang hiệu quả cao cho các doanh nghiệp, Gimasys cung cấp các khóa đào tạo ở nhiều cấp khác nhau để nhân viên của Quý khách hàng có thể nắm bắt cách sử dụng các phần mềm, ứng dụng mới một cách thành thạo.

Những khóa học này sẽ được thiết kế tùy thuộc vào nhu cầu đào tạo và thực tế công nghệ được triển khai tại từng tổ chức, doanh nghiệp.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hướng dẫn ứng tuyển