Chào mừng bạn đến với Gimasys!

Hotline: (MB) (+84) 981 946 466 , (MN) (+84) 988-777-632

 • Tiếng Việt
 • English

Tìm hiểu về cấu trúc của MuleSoft Anypoint – Nền tảng giúp kết nối toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp (P1)

MuleSoft Anypoint là một nền tảng phần mềm của MuleSoft có khả năng kết nối hầu như tất cả công nghệ bằng cách áp dụng luồng xử lý chuẩn hóa. Dữ liệu được giải phóng bằng API sẽ kết nối với các hệ thống và ứng dụng bên ngoài, cho phép người dùng quản lý và bảo mật luồng dữ liệu trong toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp. 

 • Thời gian đọc: 07 phút
 • Bài viết dành cho: Lãnh đạo và quản lý, nhân viên IT
 • Cần trợ giúp? LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi

Nền tảng MuleSoft Anypoint gồm 2 thành phần chính là Control Plane và Runtime Plane.

 • Control Plane là nền tảng đa khách thể (multi-tenant), quản lý toàn bộ các runtimes được triển khai trên tất cả các môi trường khác nhau.
 • Runtime Plane là nơi các API đang được triển khai trên nền tảng đám mây tư nhân, On-Premise hoặc CloudHub. 
Tìm hiểu về cấu trúc của MuleSoft Anypoint
Cấu trúc của MuleSoft Anypoint

Cùng Gimasys tìm hiểu về các cấu trúc của MuleSoft Anypoint và cách chúng hoạt động ở bài viết dưới đây.

Cấu trúc của MuleSoft Anypoint

Phiên bản trên cloud của nền tảng Anypoint có Runtime Manager với bảng điều khiển cho phép doanh nghiệp quản lý các ứng dụng được triển khai với CloudHub hoặc các nền tảng khác. 

Nếu doanh nghiệp đang sử dụng Runtime Manager on-premises thì có thể triển khai các ứng dụng trên mọi nền tảng ngoại trừ CloudHub.

Đối với các ứng dụng được triển khai trên CloudHub (Cloud runtime ở biểu đồ bên dưới), doanh nghiệp có thể sử dụng Insight để phân tích và giám sát. Đối với các ứng dụng được triển khai theo kiểu on-premise hoặc các máy chủ cloud riêng, doanh nghiệp có thể gửi dữ liệu đến các ứng dụng Analytics của bên thứ ba.

Runtime Manager on-premises

Runtime Manager cung cấp bảng điều khiển cho biết trạng thái của mọi ứng dụng được triển khai và các máy chủ được giám sát, với bộ tính năng phong phú giúp quản lý, theo dõi hoạt động của các ứng dụng đang chạy của doanh nghiệp.

Tùy chọn triển khai MuleSoft Anypoint

Khi doanh nghiệp chạy một ứng dụng trong Anypoint Studio, ứng dụng sẽ triển khai tới một máy chủ thử nghiệm có sẵn trong Studio. Vì máy chủ này không dành cho việc triển khai trong sản xuất và có các hạn chế về thời gian hoạt động, do đó, doanh nghiệp nên triển khai ứng dụng Mule của mình bằng một trong các tùy chọn triển khai được hỗ trợ bởi Anypoint Runtime Manager.

1. CloudHub

Triển khai ứng dụng của doanh nghiệp bằng bảng điều khiển đám mây Anypoint Platform Runtime Manager và lưu trữ chúng trên CloudHub.

2. Hybrid

Triển khai ứng dụng của doanh nghiệp bằng bảng điều khiển nền tảng đám mây của Anypoint Platform Runtime Manager và lưu trữ chúng trên các máy chủ Mule của doanh nghiệp.

3. Anypoint Platform Private Cloud Edition

Triển khai ứng dụng của doanh nghiệp bằng phiên bản on-premises Runtime Manager được cung cấp với Anypoint Platform PCE và lưu trữ chúng trên các máy chủ Mule của doanh nghiệp.

4. Anypoint Runtime Fabric

Triển khai ứng dụng của doanh nghiệp bằng nền tảng đám mây của Anypoint Platform Runtime Manager và lưu trữ chúng trong Anypoint Runtime Fabric.

Deployment Option Icons – Biểu tượng tùy chọn triển khai

Các biểu tượng (Icon) xuất hiện ở đầu mỗi trang trong Runtime Manager cho biết các tùy chọn triển khai được áp dụng. Nếu không có tùy chọn triển khai nào được áp dụng, biểu tượng Icon sẽ hiện ra để biểu thị việc hủy kích hoạt.
 

DeploymentContent Applies    Content Doesn’t Apply
CloudHub
Hybrid
Anypoint Platform Private Cloud Edition    
Anypoint Runtime Fabric

Tổng quát về các tính năng của Runtime Manager có sẵn trong mỗi tùy chọn triển khai:

1. CloudHub Deployments – Triển khai CloudHub 

CloudHub là một nền tảng tích hợp hoàn chỉnh dưới dạng dịch vụ (iPaaS) cung cấp chức năng máy chủ để doanh nghiệp triển khai ứng dụng của mình từ bảng điều khiển Runtime Manager đám mây mà không cần cấu hình môi trường triển khai. Dựa trên loại hợp đồng của mình, doanh nghiệp có thể kiểm soát lượng tài nguyên dành cho ứng dụng.

Các tính năng và hạn chế khi áp dụng Runtime Manager để quản lý việc triển khai CloudHub:

 • Khoá phân phối file  

CloudHub không phối hợp lệnh gọi giữa các Anypoint Connector dùng FTP và các Anypoint Connector cho các endpoint hứng File giữa các máy chủ Mule khác nhau.

 • Tính khả dụng cao

CloudHub cung cấp tính khả dụng cao với tính năng phân cụm, cân bằng tải, sắp xếp gói tin trong hàng chờ và mở rộng theo chiều ngang. 

CloudHub cũng chủ động giám sát các dịch vụ và máy chủ Mule để tìm và khắc phục các sự cố. Ví dụ: trong trường hợp lỗi phần cứng, CloudHub tự động di chuyển ứng dụng sang một máy chủ Mule khác bằng cách sử dụng tính năng nâng cấp không cần thời gian chờ của CloudHub .

 • Phiên bản JDK

Phiên bản JDK mà CloudHub triển khai cho tất cả các ứng dụng được xây dựng bằng Mule runtime 3.5.1 trở lên là JDK 1.7. Mule runtime 3.7.0 cũng hỗ trợ JDK 1.8. Các ứng dụng được xây dựng với runtime 3.5.0 hoặc phiên bản cũ hơn được triển khai với JDK 1.6.

 • Cân bằng tải

Nếu ứng dụng của doanh nghiệp chạy với nhiều người dùng, CloudHub sẽ tự động chia sẻ và cân bằng lưu lượng truy cập đến.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị cân bằng tải riêng (DLB) để định tuyến lưu lượng truy cập bên ngoài đến các ứng dụng Mule được triểGiám sát

Bảng điều khiển Runtime Manager trên nền tảng đám mây bao gồm các bảng số liệu thể hiện hiệu suất của tất cả các ứng dụng đã triển khai. n khai cho máy chủ Mule CloudHub trong Anypoint Virtual Private Cloud (VPC).

 • Logging

CloudHub cung cấp dịch vụ logging để tùy chỉnh cấp độ log, tìm kiếm log và tải xuống log. 

Với Runtime Manager, doanh nghiệp có thể thiết lập cả cảnh báo dựa vào điều kiện cảnh báo trên các ứng dụng đã triển khai và các điều kiện thông báo tiêu chuẩn. Điều này nhằm giúp doanh nghiệp kiểm tra được các sự kiện xảy ra trong ứng dụng của mình.

Doanh nghiệp cũng có thể thiết lập cảnh báo và thông báo tùy chỉnh được kích hoạt bởi bất kỳ sự kiện/sự việc nào bằng cách thêm trình kết nối CloudHub vào luồng ứng dụng của doanh nghiệp.

 • Kho lưu trữ đối tượng (Object store)

CloudHub cung cấp một kho lưu trữ đối tượng mặc định được định cấu hình trước mà doanh nghiệp có thể tham khảo bằng cách sử dụng Anypoint Connector tới Kho lưu trữ đối tượng.

 • Lập lịch

Doanh nghiệp có thể quản lý lịch biểu cho các ứng dụng CloudHub bằng giao diện Runtime Manager.

 • Cập nhật bảo mật

Khi có bản cập nhật bảo mật cho phiên bản runtime của ứng dụng, doanh nghiệp có thể xem và áp dụng bản cập nhật trong Runtime Manager.

 • Hỗ trợ chia sẻ tài nguyên 

Mỗi ứng dụng được triển khai tới CloudHub đều chạy trên một máy chủ ảo riêng biệt. Do đó, doanh nghiệp không cần sử dụng miền (domain) để chia sẻ các port hoặc tài nguyên khác giữa các ứng dụng.

 • Xử lý sự cố

CloudHub cung cấp công cụ khắc phục sự cố Insight với khả năng hiển thị chuyên sâu về các giao dịch, sự kiện kinh doanh trên các ứng dụng Mule của doanh nghiệp, được triển khai thông qua Runtime Manager.

2. Hybrid Deployments – Triển khai kết hợp

Với tùy chọn triển khai kết hợp, doanh nghiệp triển khai ứng dụng của mình bằng bảng điều khiển Runtime Manager trên nền tảng đám mây, chạy ứng dụng trên máy chủ Mule của doanh nghiệp, và sử dụng Runtime Manager để quản lý chúng. Tùy chọn này cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt và quyền kiểm soát bảo mật theo kiểu on-premise nhưng cần phải cung cấp môi trường triển khai riêng. 

Để sử dụng tùy chọn kết hợp này, trước tiên doanh nghiệp đăng ký máy chủ Mule của mình với Runtime Manager. Sau đó, từ Runtime Manager, doanh nghiệp có thể thêm các server đó vào nhóm hay cụm máy chủ để cung cấp tính khả dụng cao. Cuối cùng, doanh nghiệp triển khai các ứng dụng của mình bằng Runtime Manager lên các máy chủ, nhóm hoặc cụm máy chủ trên.

Các tính năng và hạn chế khi áp dụng Runtime Manager để quản lý việc triển khai kết hợp bao gồm:

 • Tính khả dụng cao

Để đạt được tính khả dụng cao trong triển khai kết hợp, doanh nghiệp có thể sử dụng các nhóm hoặc cụm máy chủ. Phiên bản Clustered Mule hỗ trợ phân phối bộ nhớ chia sẻ, cho phép liên tục sắp xếp VM vào hàng đợi, giao dịch và lưu trữ dữ liệu trên toàn cụm.

 • Phiên bản JDK

Đối với các triển khai kết hợp, doanh nghiệp có thể xem ghi chú phát hành của công cụ Mule runtime để xác định phiên bản hỗ trợ JDK tối thiểu.

 • Cân bằng tải

Cân bằng tải có sẵn trong triển khai kết hợp. Doanh nghiệp có thể quản lý Cân bằng tải bằng các công cụ được kết nối với tài nguyên on-premise của doanh nghiệp.

 • Logging

Tính năng Runtime Manager logging có sẵn trong triển khai kết hợp. Doanh nghiệp có thể định cấu hình các ứng dụng on-premise để gửi dữ liệu đến các công cụ phân tích bên ngoài, chẳng hạn như Splunk hoặc ELK, để quản lý logging của doanh nghiệp.

 • Giám sát

Bảng điều khiển Runtime Manager trên nền tảng cloud bao gồm các bảng điều khiển cung cấp số liệu hiệu suất cho tất cả các ứng dụng đã triển khai.

Với Runtime Manager, doanh nghiệp có thể thiết lập cả cảnh báo dựa trên điều kiện cảnh báo trên các ứng dụng đã triển khai và các điều kiện thông báo tiêu chuẩn. Điều này nhằm cho doanh nghiệp biết các sự kiện xảy ra trong ứng dụng của mình. Thêm vào đó, doanh nghiệp có thể tạo cảnh báo được kích hoạt bởi sự kiện liên quan đến máy chủ chúng chạy, chẳng hạn như đạt đến ngưỡng sử dụng CPU nhất định hoặc thêm một node mới vào cụm.

 • Kho lưu trữ đối tượng

Cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng không có sẵn trong triển khai kết hợp. Để sử dụng các kho lưu trữ đối tượng, doanh nghiệp cần cấu hình một cơ sở dữ liệu (database) để lưu trữ dữ liệu.

 • Lập lịch

Tính năng lập lịch trình không có sẵn trong triển khai kết hợp. Để lập lịch trình cho các tác vụ, doanh nghiệp có thể sử dụng phần tử Scheduler Endpoint trong ứng dụng.

 • Cập nhật bảo mật

Sau khi ứng dụng được triển khai và chạy, doanh nghiệp cần cập nhập thủ công các phiên bản runtime.

 • Xử lý sự cố

CloudHub cung cấp công cụ khắc phục sự cố Insight với khả năng hiển thị chuyên sâu về các giao dịch, sự kiện kinh doanh trên các ứng dụng Mule của doanh nghiệp, được triển khai thông qua Runtime Manager.

Security for Hybrid Deployments – Bảo mật cho các triển khai kết hợp

Thông thường, chỉ có metadata được đẩy bởi Runtime Manager vào Mule runtime được lên nền tảng cloud. Điều này nhằm đảm bảo không có dữ liệu ứng dụng nào bị lộ. 

Runtime Manager giám sát và kiểm soát Mule, đồng thời xuất dữ liệu của nó lên control plane. Doanh nghiệp có thể kiểm soát Mule qua các hệ thống bên ngoài bằng cách sử dụng các API Runtime Manager, hoặc chỉ định Mule xuất các dữ liệu của nó ra các hệ thống bên ngoài. 

Doanh nghiệp có thể thay đổi hành vi mặc định để Runtime Manager đẩy ID, số liệu trung bình cuối kì, hoặc các dữ liệu cần thiết khác cho việc giám sát hoặc kiểm soát các ứng dụng. 

Đọc thêm: Tìm hiểu về cấu trúc của MuleSoft Anypoint – Nền tảng giúp kết nối toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp (P2)

Triển khai on-premise với nguồn tài nguyên được chia sẻ

Khi triển khai on-premise, doanh nghiệp có thể tạo các ứng dụng Mule Domain không có luồng xử lý chứa tập hợp các phần tử cấu hình chung để chia sẻ giữa các ứng dụng khác được triển khai trên cùng một server.

Chiến lược này được sử dụng nhằm tránh việc cấu hình các cài đặt và thông tin đăng nhập giống nhau cho từng ứng dụng. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng nó để định cấu hình nhiều ứng dụng trên cùng một máy chủ và cổng HTTP hoặc nguồn riêng.

Gimasys với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc triển khai MuleSoft sẽ hỗ trợ xác định chiến lược tích hợp và nền tảng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi có đủ kiến thức chuyên môn, giúp doanh nghiệp của bạn có thể kết nối nhanh hơn!

LIÊN HỆ với Gimasys – đối tác của MuleSoft tại Việt Nam, ở form bên dưới để được tư vấn thêm về triển khai MuleSoft NGAY HÔM NAY.

LIÊN HỆ VỚI GIMASYS

TIN TỨC LIÊN QUAN

Ngân hàng HSBC hướng tới tương lai với Mulesoft
Ngân hàng HSBC hướng tới tương lai với Mulesoft
Với mục tiêu xây dựng một nền tảng ngân hàng số để trở thành ngân hàng của tương lai, ngân hàng HSBC đã quyết định sử dụng nền tảng Anypoint của MuleSoft - Nhà cung cấp nền tảng hàng đầu giúp xây dựng mạng lưới các ứng dụng và kết nối hệ thống. 
Đọc thêm
Hướng dẫn ứng tuyển