Thumb solve 21st century business problems with connectional intelligence

Nắm Bắt “Thời Khắc Quyết Định” Của Khách Hàng Để Mang Đến Dịch Vụ Xuất Sắc với Giải pháp Business Intelligence

Mọi người đều nói việc mang đến sự thích thú cho khách hàng là cách tốt nhất để duy trì khách hàng. Nhưng khách hàng quan tâm tới nhu cầu của họ được đáp ứng như thế nào hơn là cái sự thích thú ấy. Nếu một nhà phân phối không thể thỏa mãn nhu cầu của họ, họ hoàn toàn có thể tìm kiếm một nhà phân phối khác có đầy đủ khả năng hơn.

Thumb 20170119 01

Oracle BI Cloud cho Tiêu Dùng

Oracle BI Cloud cung cấp một cách nhanh và tốt hơn để đưa trí tuệ doanh nghiệp có ích đến những người quản lý trong các tổ chức cung cấp sản phẩm tiêu dùng

Thumb manufacturing 1

Oracle BI cho Ngành sản xuất

Công nghiệp sản xuất đang đối mặt với môi trường kinh doanh rời rạc và bất ổn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp chỉ còn một lựa chọn duy nhất: thay đổi hoặc chết. Nhưng phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?

Thumb data feed management softwares 300x300

Oracle BI cho Ngành bán lẻ

Oracle BI mang đến cho ngành công nghiệp bán lẻ phần mềm trí tuệ doanh nghiệp để báo cáo, phân tích và quản lý một số lượng khổng lồ dữ liệu thông qua một cấu trúc dựa trên đám mây mà có thể giúp các công ty giảm chi phí, tăng doanh thu, và tối đa giá trị của thông tin.

G icon 60

Gimasys

Social Links