Thực tập sinh/Fresher Lập trình viên (Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Miêu Tả:

  1. Tìm hiểu về phần mềm Salesforce, học tạo báo cáo, lập trình trên nền tảng Salesforce.
    Học về câu lệnh SQL trong 2 tháng
  2. Ký HĐLĐ thử việc hoặc chính thức với công ty nếu sau 2 tháng đánh giá đạt yêu cầu.

Yêu cầu:

- Sinh viên mới tốt nghiệp, hoặc mới học xong các khóa học về Front-end có thể làm việc Full-time

- Có hiểu biết về Front-end: HTML, Css, .....

- Ưu tiên các bạn có hiểu biết về Database : Oracle, Sql Server, MySql

- Ưu tiên các bạn  Biết lập trình Database Sql Oracle

Giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm
 

Đãi Ngộ:

Đánh giá qua phỏng vấn xem ứng viên thuộc level nào: Thực tập sinh hay Fresher
- Hỗ trợ thực tập 1,5tr + gửi xe
- Fresher : 5-6M + gửi xe
- Đánh giá sau 2 tháng Thực tập/ Học việc để ký HĐ thử việc, CTV hoặc Hợp đồng chính thức


Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links