4 tips về sử dụng mạng xã hội để tăng doanh thu dành cho các nhà bán lẻ trong dịp lễ Tết

Middle social media

Triển khai chiến lược phân tích dữ liệu
Bởi các nhà bán lẻ thường e dè với việc thiếu dữ liệu thu được trên các đơn vị truyền thông, ví dụ như kiểm soát tỉ lệ chuyển đổi từ những bài đăng cụ thể, việc phân tích dữ liệu một cách chiến lược sẽ giúp củng cố hoạt động marketing, bán hàng và dịch vụ. Những bước đầu tiên để triển khai một chiến lược phân tích dữ liệu hữu ích là xác định mục tiêu của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết để đạt được những mục tiêu ấy.
 

 

Cùng với việc xem xét những mục tiêu và dữ liệu liên quan tới các kênh truyền thông mạng xã hội, việc mở rộng chúng tới những kênh khác trong mạng lưới marketing cũng rất quan trọng. Điều này giúp tạo ra một nền tảng bao quát cho chiến lược phân tích dữ liệu. Một phần quan trọng của bất cứ chiến lược phân tích dữ liệu nào là việc thu thập một số thông tin liên quan tới những yếu tố sẽ giúp các đơn vị bán lẻ tăng cường sử dụng dữ liệu khi đưa ra các quyết định.

Quan tâm tới các kênh mạng xã hội

Thực tế, 2 mục tiêu của doanh nghiệp khi sử dụng các kênh mạng xã hội là: chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Để giải tích cho việc này, báo cáo của Salesforce đề cập: “Đây là những chứng cứ quan trọng cho thấy sự dịch chuyển chung của thị trường mà trong đó trải nghiệm mà khách hàng có với doanh nghiệp chính là yếu tố khác biệt để gây dựng sự trung thành và ủng hộ từ phía khách hàng”.

 

Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng

 

Như đã đề cập ở trên, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng là 2 mục tiêu quan trọng nhất có liên quan tới mạng xã hội. Do đó, doanh nghiệp cần sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh truyền thông này. Nói cách khác, doanh nghiệp nên có một quy trình để xử lý các câu hỏi, phản hồi và khiếu nại từ khách. Nếu có công cụ và công nghệ phù hợp để quản lý tốt các kênh mạng xã hội, các doanh nghiệp bán lẻ sẽ không phải chi thêm khoản phí để thuê nhiều nhân sự chăm sóc khách hàng.

 

Đầu tư và tích hợp những công cụ quản lý mạng xã hội
Một trong những yếu tố chủ chốt để doanh nghiệp trở thành đơn vị biết lắng nghe khách hàng và có mạng lưới kênh xã hội phát triển tốt là nhận diện và đầu tư vào những công nghệ quản lý mạng xã hội phù hợp.
 


Mạng xã hội không phải chỉ là một kênh marketing. “Những nền tảng mạng xã hội đã và đang được sử dụng với mục đích kinh doanh và thương mại, tuyển dụng và tăng cường tương tác nội bộ, quản lý các mối quan hệ có tầm ảnh hưởng, hỗ trợ truyền thông sự kiện trực tuyến và trở thành một nguồn kinh doanh thông minh và dĩ nhiên, không thể không nói tới mục đích hỗ trợ khách hàng” - dựa theo báo cáo “The ROI of Social Media Management” do Salesforce thực hiện.

Cho dù các doanh nghiệp bán lẻ có tiếp cận các kênh mạng xã hội như thế nào trong các dịp lễ tết thì điều quan trọng vẫn cần xem xét cả phương thức tiếp cận tự nhiên, trả phí cũng như kết nối chúng với các mảng khác trong marketing mix để đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo những trải nghiệm của khách hàng.

G icon 60

Gimasys

Social Links