Salesforce

Quy trình triển khai

1. Khởi động dự án:

Mục đích của việc khởi động dự án là thiết lập nhóm dự án và xem xét tổng thể quá trình thực hiện. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi thúc đẩy quá trình ra quyết định bằng cách quản lý điều hành tại chỗ, cũng như phương thức đại diện chức năng hỗ trợ ngay trong phòng dự án, để cung cấp các yêu cầu hệ thống vững chắc. Tại lễ khởi động, chúng tôi cũng sẽ xem xét phạm vi và các giai đoạn của dự án để nhóm dự án nắm rõ lộ trình triển khai.

2. Những buổi họp khám phá song song Chạy cấu hình nước rút hàng tuần

Là một phần của phương pháp luận triển khai bài bản, chúng tôi không ngần ngại thiết lập một loạt các cuộc họp mang tính khám phá, xem xét và phân tích lại cấu hình hàng tuần. Mục tiêu của các buổi họp là để truyền đạt các quy trình kinh doanh và các yêu cầu của khách hàng nhằm hỗ trợ họ tham gia được vào hệ thống chức năng trong Salesforce.com. Những cuộc họp này không chỉ giúp chúng tôi thu thập số liệu thành công mà còn bao quát các chi tiết cần thiết để hoàn thành cấu hình. Trong mỗi cuộc họp, khi cần thiết, chúng tôi sẽ giải thích cho khách hàng chức năng của từng công việc được thực hiện; đồng thời thu thập thông tin phản hồi để đưa ra những điều chỉnh cần thiết trước khi nhập dữ liệu, phân tích cấu hình hay tạo tài liệu đào tạo cho người dùng cuối.

3. Nhập dữ liệu

Một khi giai đoạn cấu hình của dự án đã được hoàn thành, nếu có yêu cầu, chúng tôi sẽ nhập dữ liệu cũ của khách hàng vào Salesforce.com. Tùy thuộc vào sự phức tạp của việc di chuyển dữ liệu, việc nhập dữ liệu có thể được tách ra trở thành là một luồng công việc riêng biệt với cấu hình.

4. Phân tích (Báo cáo & bảng biểu)

Dựa trên mong muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ tận dụng hệ thống Analytics (Reports and Dashboards) của Salesforce.com để theo dõi những số liệu kinh doanh quan trọng. Như đã đề cập trong phạm vi của dự án, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống báo cáo ban đầu và hình thành biểu đồ, bảng thống kê cho cả người sử dụng lẫn quản lý.

5. Phát triển và Chuyển giao quy trình đào tạo cho người dùng cuối

Nếu được đưa vào phạm vi của dự án, chúng tôi sẽ thiết kế tài liệu đào tạo bằng Microsoft PowerPoint, nó sẽ là một sự kết hợp giữa giải thích chứng minh và các bài tập thực hành. Trong các buổi có giảng viên hướng dẫn, chúng tôi sẽ trình bày các cơ sở để tìm kiếm và điều hướng trong Salesforce và truyền đạt những khâu thực hành ưu việt cho việc nhập và duy trì hồ sơ dữ liệu. Người dùng sẽ thực hành ngày qua ngày thông qua các bài tập thực tế để củng cố các khái niệm cần thiết hỗ trợ cho việc thích nghi và chạm đến thành công với Salesforce.com.

6. Triển khai thực tế

Ngay sau khi đào tạo người dùng cuối, khách hàng sẽ được "sống" trên giao diện Salesforce.com và chuyển giao qua làm việc trong hệ thống mới.

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi