Google Calendar Chuẩn Bị Thay đổi URL

(Gimasys.com) Như đã được thông báo trước đó thì Google sẽ sớm thay đổi URL của Google Calendar từ www.google.com/calendar thành calendar.google.com. Việc có riêng thay đổi này nhằm tăng cường thêm tính bảo mật và thân thiện với người dùng.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1/10/2015, App Webstore Google Calendar sẽ tự động thay đổi thành đường dẫn URL mới. Một khi phiên bảng mới được kich hoạt thì URL calendar.google.com sẽ được mọi người nhìn thấy, người dùng sử dụng ứng dụng kích hoạt đồng bộ nên vào Setting -> Offline để xác nhận hoạt động và đồng bộ hóa.

Với Google Calendar, bạn có thể  xây dựng lịch làm việc trực tuyến của mình trên mạng, cho phép mọi người hoặc các nhóm làm việc có thể liên kết làm việc trực tuyến ở bất kỳ nơi nào.

Người dùng cũng có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và thêm vào lịch làm việc của mình hay của nhóm cộng tác ở bất cứ đâu thông qua Google Calendar. Ngoài ra công cụ này còn có khả năng kết nối đến mọi website sử dụng các tiêu chuẩn “lịch mở” trực tuyến.

 

Theo Google Calendar 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi