Google

Gimasys - Đối tác chiến lược đầu tiên của Google tại Việt Nam

Năm 2011, Google đã công nhận Gimasys là đối tác chiến lược đầu tiên tại Việt Nam triển khai các dịch vụ điện toán đám mây cho các doanh nghiệp trên nền tảng Google: Google Apps for Work/Drive for Work, Google Apps for Education. Một năm sau đó, Gimasys tiếp tục được Google tin tưởng nhận làm đối tác trong các lĩnh vực khác của Google for Work gồm Google Search for Work (Google Search Appliance), Google Cloud Platform.

 

Ngoài ra, Gimasys còn là đầu mối của Google tại Việt Nam để hỗ trợ tư vấn các sản phẩm và giải pháp khác của Google for Work như: Google GEO, Chromebook for Work/Education và Chromebox for Meeting dựa trên nền tảng Chrome for Work.

 

Từ 2011 tới nay, Gimasys đã và đang triển khai các giải pháp Google for Work cho rất nhiều khách hàng thuộc khối doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn, đồng thời tạo dựng được lòng tin tưởng của khách hàng thông qua nhiều dịch vụ chuyên nghiệp của Gimasys mà cốt lõi là: Triển khai giải pháp, đào tạo người dùng, phát triển ứng dụng và tư vấn quản lý.

 

Hơn nữa, với mong muốn giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát huy tối đa các giải pháp của Google trong doanh nghiệp mình, Gimasys đang nỗ lực đem đến cho khách hàng nhiều dịch vụ gia tăng nhằm củng cố vững chắc hơn công cụ quản lý doanh nghiệp.

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi