Chính sách giá của Google Apps for Work

 

Nội dung

Google Apps  

Google Apps với bộ nhớ vô hạn và Vault

Chi phí

$5/ người dùng/ tháng

(hoặc $50/ người dùng/ năm)

$10/ người dùng/tháng

(hoặc $120/ người dùng/ năm)

Tính năng chính

Địa chỉ email doanh nghiệp

Tick.png

Tick.png

Cuộc gọi điện video và thoại

Tick.png

Tick.png

Lịch trực tuyến được tích hợp

Tick.png

Tick.png

30gb bộ nhớ trực tuyến để đồng bộ hóa và chia sẻ tệp

Tick.png

Tick.png

Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến

Tick.png

Tick.png

Dễ dàng tạo trang web dự án

Tick.png

Tick.png

Kiểm soát quản trị và bảo mật

Tick.png

Tick.png

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email

Tick.png

Tick.png

Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

 

Tick.png

Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive

 

Tick.png

Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive

 

Tick.png

Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp

 

Tick.png

Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau

 

Tick.png

Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi

 

Tick.png

Đặt chính sách lưu giữ thư

 

Tick.png

Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến

 

Tick.png

 

Một số câu hỏi thường gặp

 

1. Người dùng là gì?

Người dùng được định nghĩa là địa chỉ email cá nhân hóa (name@yourcompany.com). Bí danh email nhóm (support@yourcompany.com) được bao gồm miễn phí và không bị tính là người dùng.

 

2. Sự khác biệt giữa gói linh hoạt và gói hàng năm là gì?

Gói linh hoạt - Bạn có thể thêm và xóa người dùng bất cứ lúc nào. Bạn chỉ phải thanh toán cho dịch vụ được sử dụng trong tháng đó. Bạn được tính hóa đơn hàng tháng.

Gói dịch vụ hàng năm - Bạn cam kết sử dụng Apps một năm trọn vẹn và nhận được giảm giá. Bạn có thể thêm nhiều người dùng hơn, nhưng không thể xóa người dùng trong năm đó mà không bị tính phí. Hóa đơn bạn phải thanh toán hàng tháng là $4,17/người dùng/tháng. Chỉ khả dụng cho gói dịch vụ Google Apps for Work chuẩn.

.

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi