Dịch vụ

Dịch vụ Oracle

Từ năm 2008, Gimasys trở thành đối tác vàng của Oracle tại Việt Nam, chúng tôi đang tập trung vào cung cấp các dịch vụ triển khai, đào tạo và hỗ trợ các sản phẩm của Oracle, nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức tối ưu hóa các quy trình hoạt động, tăng trưởng doanh thu.

 

Để triển khai hiệu quả các sản phẩm của Oracle, không chỉ có hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ, mà đòi hỏi phải có thêm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về đặc thù quản lý của ngành, đáp ứng các mục tiêu quản trị của doanh nghiệp.

 

Với sự ghi nhận này, Oracle đang kết hợp và hỗ trợ chúng tôi để đưa ra các giải pháp và dịch vụ giúp đỡ các doanh nghiệp và tổ chức vượt qua những thách thức trong hoạt động kinh doanh.

 
 

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp:

- Triển khai ứng dụng và giải pháp Oracl

- Triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database và ứng dụng lớp giữa Fusion Middleware

- Triển khai nền tảng máy chủ và thiết bị lưu trữ

- Đào tạo các ứng dụng và sản phẩm Oracle

- Hỗ trợ các hệ thống Oracle

 

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi