Đào tạo người dùng
Bentley

Đào tạo người dùng - bentley

Đào tạo là một bước quan trọng để người dùng có thể sử dụng thành tạo các phần mềm, hiểu rõ về phần mềm giúp tăng hiệu quả trong công việc. Nghiên cứu chỉ ra rằng các vấn đề về phía người sử dụng, các kỳ vọng của họ về phần mềm là khác nhau, khả năng tiếp cận công nghệ của mỗi người mỗi khác. Do đó việc đào tạo kỹ lưỡng là điều cần thiết để thành công. Việc triển khai phần mềm liên quan đến sự thay đổi của nhiều qui trình, do đó điều quan trọng là phải tạo cho người sử dụng một kiến thức vững về hệ thống mới, sự thoải mái khi sử dụng hệ thống mới, quản lý các thay đổi, các tiến trình mới, cầm tay chỉ việc các tính năng mới trên phần mềm.

Chúng tôi sẽ đào tạo nhân viên của bạn tại doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc, sẽ theo sát những thắc mắc của người sử dụng. Bất cứ ai cũng có thể tự tin trở thành những user hiểu rõ hệ thống, trở thành admin sau khóa đào tạo.

Các bài giảng trong khóa học được xây dựng dưới dạng các bài tập thực hành. Trong các bài giảng có đưa ra các ví dụ minh họa thực tế từ các doanh nghiệp có các loại hình hoạt động kinh doanh và quy mô khác nhau, giúp học viên nắm bắt được kiến thức ngay tại lớp học.

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi