Tính năng xem lại lịch sử, kiểm tra người sửa và thời gian sửa trong Docs, Sheets, Slides

Khi bạn làm việc cộng tác với nhiều người trong nhóm bạn trên cùng một file, bạn thấy rất khó khăn để xác định được ai đã thay đổi các nội dung trong file của bạn và thay đổi vào khoảng thời gian nào. Google đã tích hợp tính năng xem lại lịch sử ( revision history) trong Google Docs, Sheets và Slides giúp bạn có thể biết được những cập nhật trong file của bạn.

Ví dụ:

  • Theo dõi những thay đổi quan trong trong các tài liệu kinh doanh

  • Xác định được những thay đổi và biết được người đã thay đổi

  • Có thể quay trở lại versions trước đó nếu có sai sót

Hướng dẫn cách xem và quay lại phiên bản (version) trước đó:

Bước 1: Trong  Drive, mở file cần xem và kiểm tra

Bước 2: Trong file  Docs, Sheets, hoặc Slides chọn File > See revision history.

Bước 3:  Nhấn vào một dấu thời gian để xem một phiên bản trước của tập tin. Dưới dấu thời gian, bạn sẽ thấy:

Tên của những người chỉnh sửa tài liệu.

Một màu bên cạnh tên của mỗi người. Việc sửa đổi họ làm sẽ xuất hiện trong màu đó.

 

Bước 4: Bấm Restore this revision để chọn version mà bạn muốn.

Nguồn: Gimasys

 
© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi