AWS

Giới thiệu về Amazon Web Services

  Amazon Web Services (AWS) là dịch vụ Cloud Computing được cung cấp bởi amazon.com. Dịch vụ được chính thức đưa ra thị trường vào năm 2006, nhanh chóng đạt được mốc 180,000 developer đăng ký sử dụng vào 6/2007. Cùng với sự phát triển của Cloud Computing trong những năm gần đây, AWS đạt được mức tăng trưởng ấn tượng và là nhà cung cấp Cloud Computing có doanh thu lớn nhất thế giới hiện nay (ước tính 3.8 tỉ $ năm 2013). 

 Amazon Web Services (AWS) cung cấp cho chúng ta một nền tảng cloud với cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, có thể mở rộng và chi phí thấp, đặc biệt là có thể đáp ứng được hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Hiện tại, AWS phục vụ hàng trăm, hàng ngàn khách hàng trên 190 quốc gia ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, và Châu Á Thái Bình Dương.

Nhìn hình bên dưới, các bạn có thể thấy được kiến trúc tổng quan của AWS:

Global Infrastructure (Tạm dịch là cơ sở hạ tầng nằm trên toàn cầu) AWS cung cấp một cơ sở hạ tầng Cloud bảo mật cao cho cả những doanh nghiệp nhỏ cũng như các công ty toàn cầu. Cơ sở hạ tầng bao gồm Regions, Availability Zones, và Edge Locations cho phép các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu của họ một cách mềm dẻo trên nhiều khu vực địa lý và nhiều cơ sở được đặt trên một khu vực địa lý cụ thể.

Các dịch vụ cơ sở – Tính toán AWS cung cấp cho các khách hàng những dịch vụ tính toán có thể mở rộng. Các thành phần cấu thành cho các dịch vụ tính toán của AWS bao gồm Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) cung cấp khả năng mở rộng, tính toán cho những gì cần sử dụng trên Cloud; Auto Scaling tự động mở rộng hoặc thu hẹp hiệu năng của Amazon EC2 theo những điều kiện được định nghĩa trước của khách hàng; và Amazon ELB (Elastic Load Balancing) tự động phân phối lưu lượng đầu vào của ứng dụng thông qua nhiều Amazon EC2 instances (instance có thể hiểu là virtual server).

Các dịch vụ cơ sở – Lưu trữ Các dịch vụ lưu trữ trên AWS bao gồm Amazon S3, cung cấp một cơ sở hạ tầng cho việc lưu trữ toàn bộ những dữ liệu dự phòng, nó cho phép chúng ta lưu trữ và truy xuất tới bất kỳ khối dữ liệu nào, ở bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu trên Web; Amazon Glacier là một dịch vụ lưu trữ với chi phí cực kỳ thấp cung cấp một kho lưu trữ bảo mật và bền vững cho việc lưu trữ và sao lưu dữ liệu; Amazon Elastic Block Store (EBS) cung cấp block level storage volumes (nhiều thuật ngữ dịch ra tiếng việt sẽ gây khó hiểu và nhiều khi không nói lên được đúng ý nghĩa của từ/cụm từ đó nên cho phép mình để nguyên) cho việc sử dụng với Amazon EC2 instances; AWS Storage Gateway là một dịch vụ cho phép kết nối một phần mềm on-premise với hệ thống lưu trữ trên Cloud một cách liên tục và bảo mật. Và AWS Import/Export cho phép đẩy nhanh tiến độ di chuyển một lượng dữ liệu lớn vào ra AWS sử dụng các thiết bị lưu trữ di động.

Các dịch vụ cơ sở – Mạng Các dịch vụ của AWS Networking giúp mở rộng các cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp trên AWS Cloud. Các thành phần chính của tầng này là Amazon Route 53, là một Domain Name System (hệ thống tên miền) hoặc là một DNS web services; AWS Direct Connect giúp dễ dàng thiết lập kết nối mạng riêng giữa cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp với AWS, giúp giảm thiểu chi phí, tăng băng thông, và cung cấp tính nhất quán; Amazon VPC cho phép bạn cung cấp một khu vực trên AWS Cloud mà tài nguyên có thể được khởi chạy trong một mạng ảo được định nghĩa bởi khách hàng.

Các dịch vụ cơ sở – Database Các dịch vụ AWS Database bao gồm Amazon RDS, một web services cho phép thiết lập, hoạt động và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trên Cloud; Amazon DynamoDB, một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL, có hiệu suất cao, hoàn toàn được quản lý cho phép dễ dàng thiết lập, hoạt động và mở rộng; Amazon ElasticCache, một web service dễ dàng để triển khai, hoạt động, và mở rộng một memory cache trên cloud; Amazon Redshift, một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế để lưu trữ dữ liệu trung tâm trong một tổ chức.

Application Services (Các dịch vụ ứng dụng) Các dịch vụ ứng dụng của hệ sinh thái AWS bao gồm Content Delivery Networking (mạng lưới phân phối nội dung), Search (tìm kiếm), Distributed Computing (tính toán phân tán) và các thư viện cũng như SDKs. Các sản phẩm như Amazon CloudSearch, Amazon Simple Workflow Service (SWF), Amazon Simple Query Service (SQS), Amazon Notification Service (SNS), và Amazon Simple Email Service (SES).

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi