Quản trị Doanh nghiệp với các Giải pháp Oracle

Gimasys với hơn 10+ năm kinh nghiệm đã triển khai thành công nhiều dự án ERP cho các dn lớn và nhà nước tại VN

  1. Giúp bạn hiểu rõ hơn hoạt động doanh nghiệp của mình
  2. Hỗ trợ, cải thiện việc ra các quyết định kinh doanh
  3. Nhận diện các chi phí dư thừa không cần thiết, giảm thiểu rủi ro và hiệu ứng nút thắt cổ chai

Giải Pháp của Oracle

Quản trị Doanh nghiệp với các Giải pháp Oracle

Mock2

ERP with Oracle

Chuẩn hoá và tự động hoá các qui trình hoạt động doanh nghiệp.

Với ERP, doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí hoạt động, và tăng cường sự kiểm soát. Hỗ trợ việc ra các quyết định trong kinh doanh

Mock salesfoce imac

Business intelligence

Quản lý và nghiên cứu doanh nghiệp của bạn với nhiều góc cạnh khác nhau

Trợ giúp người quản trị trong những vấn đề ra quyết định nhằm tối ưu hoá nguồn lực

Mock imac oracle

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Giúp doanh nghiệp của bạn quản lý chuỗi cung ứng một cách có hiệu quả

Giảm thiểu rủi ro, Tối ưu hoá, tránh nút thắt cổ chai, tăng tính tuỳ biến

New mac aws

Hyperion

Trợ giúp bạn xây dựng ngân sách hoạch định kinh doanh và dự báo

New mac bentley

Quản trị nguồn nhân lực

trợ giúp xây dựng chiến lược, hoạch định và quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Mock imac oracle

Android

Create documents, spreadsheets and presentations from anywhere. Share them with teammates and work together on the same file, at the same time.

sing your work is easy with one login for everything you do. Administrative controls offer two-step verification to enhance security for the whole company.

Khách hàng

Dịch vụ Oracle

Hơn 10+ năm kinh nghiệm Gimasys đã triển khai thành công Oracle ERP cho hàng loạt doanh nghiệp top 500 tại VN

Triển khai & Tích hợp

Triển khai và tích hợp với những sản phẩm chuyên nghiệp từ Oracle. Linh hoạt trong đồng bộ dữ liệu, cho phép thay đổi tính năng phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị

Tư vấn & Chiến lược

Cập nhật xu hướng mới và thích hợp nhất, giúp đối tác tìm được lộ trình tối ưu, sản phẩm chất lượng, tốn ít chi phí. Thiết kế toàn diện và phát triển từ đầu-tới-cuối giải pháp BI

Đào tạo

Đào tạo cách vận hành và sử dụng hệ thống. Đào tạo theo yêu cầu từ đối tác mang lại quyền làm chủ hoàn toàn công nghệ, hệ thống đến cho tổ chức

Hỗ trợ Kỹ thuật

Hỗ trợ nhân lực triển khai hệ thống dữ liệu, Data Warehouse, BI, Reporting, ETL. DN ngay lập tức có một đội ngũ nhân sự lành nghề triển khai các dự án, Không còn lo lắng vấn đề thiếu hụt nhân sự có trình độ

G icon 60

Gimasys

Social Links