Chào mừng bạn đến với Gimasys!

Hotline: (MB) (+84) 981 946 466 , (MN) (+84) 988-777-632

  • Tiếng Việt
  • English

BẢNG GIÁ TABLEAU

BẢNG GIÁ TABLEAU

Các tùy chọn để phù hợp với những người và tổ chức có nhu cầu dữ liệu khác nhau

Vui lòng chọn một tùy chọn triển khai

TRIỂN KHAI VỚI SERVER CỦA TABLEAU

On-premises hoặc Public cloud

TRIỂN KHAI VỚI TABLEAU ONLINE

Được lưu trữ đầy đủ bởi Tableau

Tableau Creator

$75

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm

Khám phá thông tin chi tiết với bộ sản phẩm mạnh mẽ hỗ trợ quy trình phân tích đầu cuối của bạn.

Mọi triển khai yêu cầu ít nhất một Creator

Bao gồm: Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, và một license Creator sử dụng trên Tableau Cloud.

Tableau Explorer

$42

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm 

Khám phá dữ liệu đáng tin cậy và trả lời câu hỏi của riêng bạn nhanh hơn với phân tích tự phục vụ đầy đủ.

Bao gồm: một license Explorer sử dụng trên Tableau Cloud.

Tableau Viewer

$15

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm 

Xem và tương tác với trang tổng quan và hình ảnh trực quan trong một nền tảng an toàn, dễ sử dụng.

Bao gồm: một license Viewer sử dụng trên Tableau Cloud.

So sánh phiên bản Creator, Explorer và Viewer

Xem so sánh đầy đủ trong bảng dưới đây

QUẢN LÝ

CREATOR
EXPLORER
VIEWER
Quản lý người dùng và quyền
Quản lý và chia sẻ nguồn dữ liệu
Quản lý nội dung và chứng nhận nguồn dữ liệu
Tác giả từ dữ liệu được chọn lọc
Quản trị máy chủ
Xem luồng dữ liệu và tác động
Đặt cảnh báo cho chất lượng dữ liệu
Giám sát triển khai nâng cao
Di chuyển nội dung có lập trình

TƯƠNG TÁC

Tương tác với hình ảnh trực quan và trang tổng quan
Tạo và chia sẻ các chế độ xem tùy chỉnh
Tải xuống trực quan dưới dạng hình ảnh (.pdf, .png)
Tải xuống dữ liệu tóm tắt
Tải xuống toàn bộ dữ liệu
Xem cảnh báo chất lượng dữ liệu
Sử dụng các mô hình dự đoán từ Einstein Discovery

CỘNG TÁC

Nhận xét trên trang tổng quan hoặc trực quan hóa
Tạo đăng ký cho chính bạn
Nhận cảnh báo theo hướng dữ liệu
Tạo đăng ký cho người khác
Tạo cảnh báo dựa trên dữ liệu

TÁC GIẢ

Chỉnh sửa workbooks và hình ảnh trực quan hiện có
Tạo và xuất bản workbook mới từ nguồn dữ liệu đã xuất bản hiện có
Khám phá nguồn dữ liệu đã xuất bản hiện có với Ask Data
Tạo và xuất bản workbook mới với nguồn dữ liệu mới
Tạo và xuất bản các nguồn dữ liệu mới
Tạo workbook mới dựa trên Dashboard Starters có sẵn

CHUẨN BỊ

Tạo luồng dữ liệu mới
Chỉnh sửa và sửa đổi luồng dữ liệu (.tfl)
Xuất dữ liệu (.tde, .hyper hoặc .csv)
Xuất bản và chạy các luồng dữ liệu
Lên lịch các luồng dữ liệu
Theo dõi hiệu suất và tình trạng luồng dữ liệu

Tableau Creator

$75

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm

Khám phá thông tin chi tiết với bộ sản phẩm mạnh mẽ hỗ trợ quy trình phân tích đầu cuối của bạn.

Mọi triển khai yêu cầu ít nhất một Creator

Bao gồm: Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, và một license Creator sử dụng trên Tableau Cloud.

Tableau Explorer

$42

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm 

Khám phá dữ liệu đáng tin cậy và trả lời câu hỏi của riêng bạn nhanh hơn với phân tích tự phục vụ đầy đủ.

Bao gồm: một license Explorer sử dụng trên Tableau Cloud.

Tableau Viewer

$15

tài khoản/tháng | thanh toán hàng năm 

Xem và tương tác với trang tổng quan và hình ảnh trực quan trong một nền tảng an toàn, dễ sử dụng.

Bao gồm: một license Viewer sử dụng trên Tableau Cloud.

So sánh phiên bản Creator, Explorer và Viewer

Xem so sánh đầy đủ trong bảng dưới đây

QUẢN LÝ

CREATOR
EXPLORER
VIEWER
Quản lý người dùng và quyền
Quản lý và chia sẻ nguồn dữ liệu
Quản lý nội dung và chứng nhận nguồn dữ liệu
Tác giả từ dữ liệu được chọn lọc
Quản trị máy chủ
Xem luồng dữ liệu và tác động
Đặt cảnh báo cho chất lượng dữ liệu
Giám sát triển khai nâng cao
Di chuyển nội dung có lập trình

TƯƠNG TÁC

Tương tác với hình ảnh trực quan và trang tổng quan
Tạo và chia sẻ các chế độ xem tùy chỉnh
Tải xuống trực quan dưới dạng hình ảnh (.pdf, .png)
Tải xuống dữ liệu tóm tắt
Tải xuống toàn bộ dữ liệu
Xem cảnh báo chất lượng dữ liệu
Sử dụng các mô hình dự đoán từ Einstein Discovery

CỘNG TÁC

Nhận xét trên trang tổng quan hoặc trực quan hóa
Tạo đăng ký cho chính bạn
Nhận cảnh báo theo hướng dữ liệu
Tạo đăng ký cho người khác
Tạo cảnh báo dựa trên dữ liệu

TÁC GIẢ

Chỉnh sửa workbooks và hình ảnh trực quan hiện có
Tạo và xuất bản workbook mới từ nguồn dữ liệu đã xuất bản hiện có
Khám phá nguồn dữ liệu đã xuất bản hiện có với Ask Data
Tạo và xuất bản workbook mới với nguồn dữ liệu mới
Tạo và xuất bản các nguồn dữ liệu mới
Tạo workbook mới dựa trên Dashboard Starters có sẵn

CHUẨN BỊ

Tạo luồng dữ liệu mới
Chỉnh sửa và sửa đổi luồng dữ liệu (.tfl)
Xuất dữ liệu (.tde, .hyper hoặc .csv)
Xuất bản và chạy các luồng dữ liệu
Lên lịch các luồng dữ liệu
Theo dõi hiệu suất và tình trạng luồng dữ liệu

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hướng dẫn ứng tuyển