Chào mừng bạn đến với Gimasys!

Hotline: (MB) (+84) 981 946 466 , (MN) (+84) 988-777-632

  • English
  • Tiếng Việt

Elementor #9003

Top 06 thách thức phổ biến trong quản lý doanh nghiệp

Gặp khó khăn trong việc có được bức tranh toàn diện
về khách hàng

Với phương pháp quản lý khách hàng thủ công và truyền thống, doanh nghiệp sẽ khó nắm bắt được thông tin khách hàng một cách đầy đủ và toàn diện cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin

Mất nhiều thời gian để xử lí công việc, giấy tờ thủ công, gây lãng phí nhân lực

Việc quản lý thông tin khách hàng, truy xuất hóa đơn, báo cáo bằng các biện pháp thủ công, không được tự động hóa sẽ làm giảm đáng kể năng suất và hiệu quả làm việc của bộ phận bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng

Dữ liệu, thông tin rời rạc, không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp

Dữ liệu khách hàng không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót hoặc thậm chí gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh do chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Không thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng

Việc không chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thường xuyên khiến tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp cao, tỷ lệ bán kèm/bán chéo thấp. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng

Không thể giữ chân khách hàng và gia tăng giá trị
vòng đời của họ

Không kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đưa ra những lời mời được cá nhân hóa phù hợp sẽ mang đến một trải nghiệm tồi tệ cho khách hàng, giảm tỉ lệ giữ chân khách hàng và khả năng chuyển đổi họ thành những khách hàng trung thành

Khó theo dõi và đánh giá năng suất, hiệu quả làm việc của
bộ phận kinh doanh

Không có phần mềm để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc định hướng đào tạo và khai thác năng lực nhân viên hiệu quả, cũng như tính toán doanh số hiện tại, dự báo doanh số tương lai và triển vọng doanh nghiệp

Với phương pháp quản lý khách hàng thủ công và truyền thống, doanh nghiệp sẽ khó nắm bắt được thông tin khách hàng một cách đầy đủ và toàn diện cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin

Dữ liệu khách hàng không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót hoặc thậm chí gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh do chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Không có phần mềm để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc định hướng đào tạo và khai thác năng lực nhân viên hiệu quả, cũng như tính toán doanh số hiện tại, dự báo doanh số tương lai và triển vọng doanh nghiệp

Việc quản lý thông tin khách hàng, truy xuất hóa đơn, báo cáo bằng các biện pháp thủ công, không được tự động hóa sẽ làm giảm đáng kể năng suất và hiệu quả làm việc của bộ phận bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng

Việc không chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thường xuyên khiến tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp cao, tỷ lệ bán kèm/bán chéo thấp. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng

Không kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đưa ra những lời mời được cá nhân hóa phù hợp sẽ mang đến một trải nghiệm tồi tệ cho khách hàng, giảm tỉ lệ giữ chân khách hàng và khả năng chuyển đổi họ thành những khách hàng trung thành

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hướng dẫn ứng tuyển