Thumb a complete guide to social media customer service

Các tính năng mới năm 2020 của Salesforce Marketing Cloud

Năm 2020 chính là một năm hạnh phúc với những người yêu thích Salesforce, khi phần mềm này đã trở lại với bản cập nhật mới nhất cho Marketing Cloud. Bản cập nhật này tập trung vào việc mang lại sự linh hoạt và phong phú cho các tính năng trước đó của Marketing Cloud.

Thumb future of customer service feature image

Nâng cấp dịch vụ khách hàng với các tính năng mới năm 2020 của Salesforce Service Cloud

Các tính năng mới của Salesforce Service Cloud giúp nhân viên trở nên tự tin khi phải giải quyết bất kỳ trường hợp nào về dịch vụ khách hàng. Các tính năng này được thiết kế để mang lại sự cải tiến và linh hoạt cho bộ phận dịch vụ khách hàng, từ đó nâng cao năng suất làm việc.

Thumb 2019123111i

Thu thập insight để áp dụng vào kinh doanh với NetSuite Reporting

Với NetSuite Reporting, bộ phận tài chính và kế toán của bạn có thể có được những báo cáo tài chính tự động với độ chính xác cao. Phân tích tài chính theo thời gian thực và mô hình hóa doanh nghiệp cho phép bạn hiểu sâu hơn về hiệu quả kinh doanh cũng như giúp cải thiện việc ra quyết định trong tương lai.

G icon 60

Gimasys

Social Links