Thumb data analytics outsourcing 01  1

05 lợi ích Tableau BI mang lại cho doanh nghiệp

Với sứ mệnh giúp tất cả mọi người “xem và hiểu dữ liệu một cách dễ dàng”, Tableau - một công cụ Business Intelligence (BI) thuộc Salesforce - đã mang đến cho doanh nghiệp cách tiếp cận hoàn toàn mới về BI nhằm cải thiện tối đa khả năng thu thập và phân tích dữ liệu.

Thumb why self service analytics might see bigger adoption amid crisis

Tìm hiểu về quy trình hoạt động của Tableau BI

Tableau BI chủ yếu được sử dụng để kết nối và trích xuất dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau, từ bất kỳ nền tảng, cơ sở dữ liệu nào: Excel, PDF, Oracle, Salesforce hoặc thậm chí Amazon Web Services. Khi Tableau khởi chạy, các trình kết nối dữ liệu sẽ sẵn sàng, cho phép bạn kết nối với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.

G icon 60

Gimasys

Social Links