Nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với Salesforce

Gimasys là đối tác được ủy quyền của Salesforce tại thị trường Việt Nam

 1. Tìm kiếm, tương tác và nuôi dưỡng khách hàng hiệu quả
 2. Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, thông minh và nhanh chóng
 3. Chuyển tải thông điệp tới đúng đối tượng, đúng thời điểm, trên bất cứ kênh nào
Salesforce hero

Hệ sinh thái của Salesforce

Marketing - Bán Hàng và Dịch Vụ Khách Hàng với phần mềm điện toán đám mây #1 thế giới

Sales Cloud - Tìm kiếm, tương tác và nuôi dưỡng khách hàng hiệu quả

 1. Quản lý contacts, Leads, and Accounts
 2. Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng
 3. Quản lý qui trình bán hàng
 4. Ra quyết định dựa trên phân tích số liệu

Service Cloud - Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, thông minh và nhanh chóng

 1. Dịch vụ khách hàng theo phương thức mới
 2. Quản lý đội ngũ dịch vụ khách hàng
 3. Qui trình dịch vụ khách hàng
 4. Ra quyết định dựa trên phân tích số liệu

Marketing Cloud - Chuyển tải thông điệp tới đúng đối tượng, đúng thời điểm, trên bất cứ kênh nào

 1. Theo dõi khách hàng theo thời gian thực
 2. Tăng tốc các hoạch định marketing
 3. Tuỳ biến các chiến lược Marketing
 4. Ra quyết định dựa trên phân tích số liệu

Community Cloud - Trải nghiệm kết nối cộng đồng theo phương thức mới

 1. Xây dựng cộng đồng
 2. Xây dựng thương hiệu
 3. Khởi tạo Knowledge Repositories
 4. Quản lý hiệu quả hoạt động

App Cloud - Tuỳ biến các ứng dụng - Mang Salesforce lên một tầm cao mới

 1. Mở rộng và khai thác hiệu quả các ứng dụng của salesforce
 2. Tuỳ biến và Tối ưu hoá các qui trình
 3. Xây dựng các công việc tự động hoá
 4. Mở rộng Salesforce cho các lĩnh vực khác
 5. Mở rộng các chức năng của Salesforce CRM
Integrations services small

Analytic Cloud - Tích hợp hệ thống Salesforce

 1. Hệ thống giao diện đồng nhất trên mọi ứng dụng và thiết bị
 2. Giảm thiểu độ phức tạp của việc cùng sử dụng nhiều hệ thống cùng một lúc
 3. Kết nối khách hàng với một backend applications.
 4. Kết nối các ứng dụng của bên thứ 3 và các công cụ mạng xã hội.

Chúng tôi sẽ tư vấn các phương thức tiếp cận tốt nhất trong ngân sách, tài nguyên của quí công ty. Chuyên viên của chúng tôi sẽ thiết kế các màn hình đồng nhất trong qua trình chuyển đổi từ các ứng dụng cũ

Khách hàng

Dịch Vụ Của Gimasys

Chúng tôi đã triển khai thành công Salesforce cho hàng loạt khách hàng tại Việt Nam

Tư vấn

Tư vấn xác định cấu trúc và mô hình kinh doanh để tối ưu hóa hệ thống Salesforce trong doanh nghiệp.

Triển khai

Chuyển đổi phương thức tương tác và làm việc giữa khách hàng, đối tác và doanh nghiệp

Tích hợp

Tối đa hóa giá trị của hệ thống Salesforce được ứng dụng trong quy trình kinh doanh của doanh nghiệp

Hỗ trợ

Xử lý vấn đề/lỗi phát sinh và giải đáp các yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hệ thống nhằm nâng cao giá trị của hệ thống Salesforce

Câu Chuyện Thành Công

G icon 60

Gimasys

Social Links