Chào mừng bạn đến với Gimasys!

Hotline: (MB) (+84) 981 946 466 , (MN) (+84) 988-777-632

  • Tiếng Việt
  • English

SALESFORCE CRM

Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện trên nền tảng điện toán đám mây

Top 06 thách thức phổ biến trong quản lý doanh nghiệp

Gặp khó khăn trong việc có được bức tranh toàn diện
về khách hàng

Với phương pháp quản lý khách hàng thủ công và truyền thống, doanh nghiệp sẽ khó nắm bắt được thông tin khách hàng một cách đầy đủ và toàn diện cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin

Mất nhiều thời gian để xử lí các công việc, giấy tờ thủ công, gây lãng phí nhân lực

Việc quản lý thông tin khách hàng, truy xuất hóa đơn, báo cáo bằng các biện pháp thủ công, không được tự động hóa sẽ làm giảm đáng kể năng suất và hiệu quả làm việc của bộ phận bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng

Dữ liệu, thông tin rời rạc, không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp

Dữ liệu khách hàng không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót hoặc thậm chí gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh do chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng

CÁC HẠNG MỤC TRIỂN KHAI SALESFORCE

Gặp khó khăn trong việc có được bức tranh toàn diện
về khách hàng

Với phương pháp quản lý khách hàng thủ công và truyền thống, doanh nghiệp sẽ khó nắm bắt được thông tin khách hàng một cách đầy đủ và toàn diện cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin

Mất nhiều thời gian để xử lí các công việc, giấy tờ thủ công, gây lãng phí nhân lực

Việc quản lý thông tin khách hàng, truy xuất hóa đơn, báo cáo bằng các biện pháp thủ công, không được tự động hóa sẽ làm giảm đáng kể năng suất và hiệu quả làm việc của bộ phận bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng

Dữ liệu, thông tin rời rạc, không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp

Dữ liệu khách hàng không được đồng bộ trên toàn doanh nghiệp có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót hoặc thậm chí gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh do chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Tích hợp và phát triển

Gimasys với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các tác vụ tích hợp phức tạp có thể tích hợp không chỉ các sản phẩm trong hệ sinh thái Salesforce, mà còn có thể kết nối Salesforce với bất kỳ ứng dụng thứ ba khác