Thực tập sinh/Học việc Lập trình viên (Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Miêu Tả:

  1. Tìm hiểu về phần mềm Salesforce, học tạo báo cáo, lập trình trên nền tảng Salesforce.
    Học về câu lệnh SQL trong 2 tháng
  2. Ký HĐLĐ thử việc hoặc chính thức với công ty nếu sau 2 tháng đánh giá đạt yêu cầu.

Yêu cầu:

- Sinh viên mới tốt nghiệp, hoặc mới học xong các khóa học về Front-end có thể làm việc Full-time
- Có hiểu biết về Front-end: HTML, Css, .....

- Ưu tiên các bạn có hiểu biết về Database : Oracle, Sql Server, MySql

- Ưu tiên các bạn  Biết lập trình Database Sql Oracle

Giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm

Đãi Ngộ:

  • Nhận ngay trợ cấp/lương dựa theo năng lực ngay trong thời gian Thực tập/học việc và cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng.
  • Tham gia vào các dự án với những chuyên gia hàng đầu về Salesforce tại Singapore
  •  Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm


Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links