Quality Assurance Manager - HN

Miêu Tả:

 • Xây dựng kế hoạch hàng năm (Kế hoạch cải tiến quy trình, kế hoạch đánh giá CMMI, ISO, kế hoạch thực hiện Customer Success Story…); review & giám sát toàn bộ các hoạt động của phòng QA
 • Cân đối & phân bổ nguồn lực QA (SQA, PQA) vào các dự án, các phòng ban. Định hướng, hỗ trợ nhân viên liên tục/kịp thời để đạt được kết quả công việc tốt nhất.
 • Chủ trì về mặt chuyên môn xây dựng hệ thống Quy trình của Công ty
 • Đảm bảo tiến độ & chất lượng chung của toàn bộ các dự án trong công ty.
 • Tham gia QA trực tiếp dự án (Đào tạo, giám sát tuân thủ quy trình; giám sát hoàn thành các milestones; đo đạc & phân tích số liệu để đánh giá chất lượng dự án; phân tích issues, cảnh báo risks dự án…)
 • Thực hiện các công việc khác do BOD giao phó

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp khoa CNTT
 • Kỹ năng lãnh đạo/quản lý & lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tổng hợp, tư duy logic và phân tích vấn đề.
 • Ưu tiên có bằng APM

Đãi Ngộ:

 • Mức lương hấp dẫn
 • Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và ôn thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại công ty
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
 • Tham gia hoạt động team building cùng công ty.


Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links