Netsuite Technical Developer

Miêu Tả:

 • Chị trách nhiệm công việc dưới sự phân công của PM.
 • Thực hiện config hệ thống, phát triển, test, thiết kế trên nền tảng NetSuite.
 • Làm việc dựa trên sự hiểu biết về SuiteScript, SuiteBuilder, SuiteFlow, SuiteTalk, SuiteTalk, SuiteAnalytic.
 • Làm việc với đội hỗ trợ của hãng khi cần, tạo tài liệu kỹ thuật.
 • Maintain hệ thống phần chỉnh sửa.
 • Có thể tham gia nhiều dự án trong một giai đoạn thời gian.

Yêu cầu:

 • Có hiểu biết vững chắc về Javascripts hoặc ngôn ngữ khác như PHP, Java, C#....
 • Có hiểu biết về HTML, SQL, Apache FreeMaker, Excell xml, Doc xml, oauth1, oauth2.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Soap xml, Rest service.
 • Kỹ năng giao tiếp, Làm việc nhóm, Phân tích kỹ thuật, Kỹ năng lập trình.
 • Có trách nhiệm dám đương đầu với thử thách
 • Trên 2 năm làm việc với Javascripts và thêm 1 ngôn ngữ như Java, PHP, C# là một điểm cộng.
 • Có kỹ năng làm việc với HTML, SQL, Apache FreeMaker.
 • Có kỹ năng làm việc tích hợp giữa các hệ thống.

Đãi Ngộ:

Competitive remuneration (to be discussed during interview)Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links