[Fresher/Juior] Busines Analyst

Miêu Tả:

 • Khảo sát và thu thập yêu cầu từ khách hàng.

 • Phân tích yêu cầu, phân tích và giải quyết GAP, đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

 • Xây dựng giải pháp, thực hiện thiết lập và kiểm tra giải pháp-sử dụng giải pháp Oracle ERP (Oracle E-Business Suite, Oracle Netsuite Cloud).

 • Kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng cuối kiểm thử, vận hành hệ thống

 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành hệ thống.

 • Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo phân công của quản trị dự án.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin , Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị chất lượng, Quản trị nhân sự tiền lương, Tài chính kế toán.
 • Ưu tiên Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tốt

 • Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về một trong các mảng: Tài chính, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Nhân sự tiền lương, Sản xuất, Quản lý dự án
 • Có khả năng trình bày để hướng dẫn đào tạo khách hàng, đam mê xây dựng giải pháp quản trị nguồn lực cho Doanh nghiệp
 • Đã triển khai ERP cho doanh nghiệp là 1 lợi thế

Đãi Ngộ:


 • Tham gia các khóa đào tạo về các giải pháp ERP của Oracle, kết hợp tham gia dự án thực tế và on-the-job training dưới hình thức học việc trong vòng 02 tháng.

 • Căn cứ trên kết quả đánh giá sau học việc ứng viên sẽ được ký kết hợp đồng chính thứcvới công 
 • Có phụ cấp thực tập và các chế độ hỗ trợ khác của công ty 
   

 Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links