[HN] developer - BI

Miêu Tả:

- Tối ưu tốc độ các câu lệnh xử lý dữ liệu lớn, hiệu suất database, ETL, BI.
- Phân tích các stored procedures, functions, views, triggers, db queries để tối ưu truy vấn.
- Thiết kế mô hình dữ liệu - Data warehouse, ETL, BI.
- Tham gia quản lý nhóm ít nhất 5-7 người (có thể hơn tùy năng lực).
- Tham gia quản lý dự án - Tham gia tư vấn giải pháp DWH cho khách hàng.
- Tham gia POC giải pháp, hỗ trợ viết đề xuất cho KH (Proposal).
- Phối hợp với phòng Thầu để trả lời tài liệu thầu.
- Tham gia tuyển dụng, đánh giá nhân viên.
- Đào tạo cho nhân viên cấp dưới (về kỹ thuật, về kỹ năng làm việc).

Yêu cầu:

- Thành thạo 1 trong các tool báo cáo Oracle BIEE, Sap BO, IBM Cognos, Qlik, Tableau, Power BI,…
- Thành thạo 1 trong các Tool ETL: Oracle ODI, IBM data stage, Microsoft SSIS, Talend...
- Có kiến thức về DWH, khả năng xây dựng Data Mart, Data Model là một lợi thế.
- Có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích thiết kế DWH, về mô hình dữ liệu, mô hình dimensional.
- Có khả năng tối ưu hệ thống gồm: câu lệnh SQL,Báo cáo, các job ETL

Đãi Ngộ:

- Lương cạnh tranh
- Thưởng kết quả công việc, thưởng cuối năm, quà các dịp lễ tết.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí.
- Cơ hội tham gia các dự án lớn và cộng tác với những chuyên gia lâu năm kinh nghiệm
- Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các chương trình team building hàng quý


 Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links