Senior Business Analyst - Cầu Giấy, Hà Nội

Miêu Tả:

 • Lập kế hoạch khảo sát và phân tích các dự án phần mềm trong lĩnh vực.

 • Khảo sát và thu thập yêu cầu người dùng.

 • Lập tài liệu phân tích yêu cầu người dùng, phân tích yêu cầu phần mềm.

 • Xác định công nghệ, giải pháp nghiệp vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu người dùng.

 • Lập tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết.

 • Hỗ trợ test nghiệp vụ cho đội dự án, viết test cases.

 • Tham gia vào đội triển khai dự án cho Khách hàng, đối tác của Công ty với vai trò tư vấn giải pháp, đào tạo người dùng.

 • Tư vấn lập dự án về sản phẩm, hồ sơ, thời gian, tiến độ, thủ tục.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng,  CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong sản xuất và triển khai phần mềm.

 • Có từ 1 đến 2 năm trong việc triển khai hệ thống Oracle BI.

 • Có kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (Risk datamart).

 • Có khả năng lập các tài liệu phân tích thiết kế theo chuẩn UML.

 • Có khả năng viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT) với người dùng.

 • Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế.
 • Ưu tiên: người đã từng triển khai/vận hành T24, biết về Data warehouse, biết về IBM data model cho banking.

 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL: Oracle, MS SQL Server,…

Đãi Ngộ:

 • Mức lương từ 10 đến 20m.

 • Thưởng cuối năm (1- 3 month).

 • Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm.

 • Thưởng hiệu quả công việc 1 lần/năm, thưởng dự án, thưởng KPI.Các công việc khác:

G icon 60

Gimasys

Social Links