Oracle tái phát minh công cụ khôi phục dữ liệu đã mất

Middle zero data loss

Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) – công cụ đầu tiên và duy nhất trên thế giới thiết kế rành riêng cho việc bảo vệ cơ sở dữ liệu của Oracle.

Đây công cụ đầu tiên bảo vệ các dữ liệu đã mất cho cơ sở dữ liệu quan trọng của Oracle. Khi sử dụng các giải pháp ngày nay để khôi phục lại một dữ liệu, các doanh nghiệp thường mất hết dữ liệu kể từ lần sao lưu cuối cùng, đó là hàng giờ và thậm chí vài ngày dữ liệu quan trọng. Công cụ khôi phục dữ liệu ZDLRA (gọi tắt là Recovery Appliance-RA) sẽ làm giảm đáng kể các tác động và thời gian sao lưu của những lần sao lưu lên các máy chủ và các mạng lưới.


Tính năng của hệ thống khôi phục dữ liệu ZDLRA gồm:

Loại bỏ việc mất dữ liệu: Tính năng tích hợp cơ sở dữ liệu độc đáo cho phép vận chuyển liên tục các dữ liệu đến thiết bị, cung cấp tính năng bảo vệ trên thời gian thực cho các giao dịch gần nhất để cơ sở dữ liệu có thể được phục hồi mà không bị mất dữ liệu.

Loại bỏ các tác động của sản xuất: Các thuật toán sao lưu tích hợp vào cơ sở dữ liệu Oracle và chỉ gửi những dữ liệu đã được thay đổi đến thiết bị, giảm thiểu các tác động của hoạt động sản xuất, luồng dữ liệu ra vào, và tải mạng. Tất cả xử lý sao lưu đắt đỏ sẽ được thay thế bằng thiết bị này.

Thay thế băng lưu trữ: Hệ thống khôi phục dữ liệu ZDLRA có thể trực tiếp lưu trữ cơ sở dữ liệu sao lưu bằng băng từ lưu trữ chi phí thấp, giảm tải máy chủ cơ sở dữ liệu sản xuất. Hoạt động lưu trữ có thể chạy cả ngày lẫn đêm để cải thiện việc sử dụng ổ băng.

Cho phép người dùng khôi phục bất cứ lúc nào: Cơ sở dữ liệu thay đổi dữ liệu trên hệ thống này có thể dùng để tạo ra bản sao cơ sở dữ liệu ảo đầy đủ tại bất cứ thời điểm nào.

Bảo vệ quy mô đám mây: Chỉ cần một hệ thông RA là đã có thể phục vụ cho yêu câu bảo vệ thông tin cha hàng ngàn cơ sở dữ liệu trong một trung tâm hoặc vùng dữ liệu. Hệ thống này có khả năng mở rộng liên tục cho việc lưu trữ tối đa lên tới petabytes và không có thời gian chết.

Bảo vệ dữ liệu khỏi những thảm hoạ: Hệ thống RA có thể sao chép dữ liệu trong thời gian thực để phục hồi một hệ thống RA từ xa hoặc dịch vụ cơ sở dữ liệu sao lưu đám mây Oracle để bảo vệ dữ liệu kinh doanh khỏi hư hỏng. Khối cơ sở dữ liệu được xác nhận liên tục để loại bỏ sự hư hỏng dữ liệu ở bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn truyền hoặc xử lý dữ liệu.

 

Liên hệ Tư vấn công cụ khôi phục dữ liệu đã mất với các

chuyên gia của Gimasys TẠI ĐÂY

G icon 60

Gimasys

Social Links