Oracle BI cho Ngành sản xuất

Middle manufacturing 1

Công nghiệp sản xuất đang đối mặt với môi trường kinh doanh rời rạc và bất ổn hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp chỉ còn một lựa chọn duy nhất: thay đổi hoặc chết. Nhưng phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?

Những thách thức mới cho các công ty sản xuất

- Sự phức tạp của mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp.

- Ưu tiên giữ giá thành ở mức thấp.

- Kiểm soát các sản phẩm sản xuất bên ngoài.

- Chất lượng của dịch vụ sau mua: cài đặt, bảo trì, sửa chữa, các phần thay thế cần một hệ thống để ghi nhận, kiểm soát, và làm theo.

- Xử lý lợi nhuận sụt giảm và công suất lớn, đồng thời thich ứng với những công nghệ mới.

- Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý các chuỗi cung ứng, nhà cung cấp, phân phối, và khách hàng để tăng hiệu quả vận hành và giảm giá thành sản phẩm.

Business Intelligence và lợi ích đối với doanh nghiệp sản xuất

  • Quản lý tài chính

- Để cải thiện lợi nhuận, nhà sản xuất phải tập trung vào cả xây dựng lợi nhuận bên ngoài và giảm giá thành bên trong.

- Phân tích thông tin trên nhiều nguồn để đặt ra các mục tiêu hiệu suất, và tạo ra lợi nhuận tinh vi cùng các mô hình tài chính.

- Xây dựng ngân sách kết hợp sản xuất, vận hành, bán hàng, hoàn thành đơn hàng, các số liệu tài chính để dự báo và lập kế hoạch tối ưu.

  • Kiểm soát hàng dư kho

- Theo dõi và quản lý việc sử dụng hàng dư kho thông qua địa điểm và thời gian

- Phân tích thông tin trên nhiều nguồn để đặt ra các mục tiêu hiệu suất, và tạo ra lợi nhuận tinh vi cùng các mô hình tài chính.

- Xây dựng ngân sách kết hợp sản xuất, vận hành, bán hàng, hoàn thành đơn hàng, các số liệu tài chính để dự báo và lập kế hoạch tối ưu.

  • Quản lý chuỗi cung ứng

- Tối ưu hóa giá trị của các nhà cung cấp bằng cách cung cấp cho họ phản hồi về dịch vụ của họ.

- Đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp hàng ngày để đàm phán giá cả tốt hơn, đảm bảo cung cấp kịp thời và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao.

- Xác định các thay đổi về cung và cầu; giám sát chi phí vận chuyển

  • Quản lý giá

- Cho phép phân tích sâu chi phí qua nhiều nguồn để các công ty có thể theo dõi chi phí nguyên vật liệu, sản xuất và gia công thông qua nhiều tầng thông tin

- Các công ty có thể giảm chi phí đầu tư bằng cách phân tích và giám sát hiệu quả hoạt động, và xác định các lĩnh vực mà họ có thể đơn giản các quy trình xử lý và thủ tục.
 

Bạn đang muốn sử dụng Oracle NetSuite cho Doanh nghiệp? Hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất! LIÊN HỆ NGAY!

G icon 60

Gimasys

Social Links