Thumb cover 02

Khi nào Doanh nghiệp cần chuyển từ phần mềm Kế toán thông thường sang phần mềm Điện toán Đám mây?

NetSuite Cloud ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát hàng lưu trữ - một thách thức quan trọng đối với mọi doanh nghiệp ở tất cả các quy mô, giúp khách hàng giảm thời gian chờ đợi hàng đặt, quản lý được cung – cầu, các chi phí không cần thiết và cuối cùng là tăng lợi nhuận.

G icon 60

Gimasys

Social Links