Thumb tst image 1

TST Corporation

TST đạt chỉ tiêu kinh doanh vượt mức nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ G Suite. TST không còn lo ngại về spam và virus. Thông tin và dữ liệu được lưu trữ, quản lý và kiểm soát với công cụ Admin Console, Google Sites và Google Drive mạnh mẽ.

Thumb nanoco 2 1

Nanoco Corporation

Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc đồng bộ tiến trình công việc tại 9 công ty chi nhánh và 700 văn phòng kinh doanh. Các công cụ G Suite tạo ra một nền tảng tích hợp nhằm trao đổi, cộng tác, quản lý và đảm bảo ATTT, quy trình và lịch trình làm việc.

Thumb hbc image 2

Hoa Binh Corporation

Gmail đã giúp HBC giải quyết 90% vấn đề truyền tin so với hệ thống email cũ. Hangouts thay thế 95% cuộc họp truyền thống, giúp HBC tiết kiệm chi phí và thời gian đáng kể. Nhìn chung, Gsuite đã giúp HBC giải quyết 70% các vấn đề so với các hệ thống làm việc trước đây.

Menu

G icon 60

Gimasys

Social Links