Giải pháp toàn diện cho ngành bản đồ - xây dựng - giao thông - cơ sở hạ tầng.

Gimasys là đối tác cung cấp giải pháp Bentley tại thị trường Việt Nam

  1. Quản lý dự án, làm việc cộng tác hiệu quả
  2. Xây dựng và in bản đồ 2D, 3D nhanh chóng
  3. Xây dựng thành phố 3D kết hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau

Các sản phẩm của Bentley

ProjectWise
Truyền tải thông tin tới nhóm làm việc nhanh chóng, toàn vẹn, tức thời

Cung cấp môi trường làm việc theo nhóm. Cho phép chia sẻ dữ liệu cho các dự án thiết kế và xây dựng. Đồng bộ các ý kiến phản hồi trong nhóm làm việc. Cho phép chỉnh sửa bản vẽ thiết kế tại chân công trình.

Microstation
Giải pháp tạo, quản trị và xuất bản nội dung cho các lĩnh vực kiến trúc, CN & XD

Biên tập, thiết kế các loại bản vẽ, mô hình 2D/3D. Tích hợp thông tin GIS như Google, Bing..., xuất bản mô hình 2D/3D chất lượng cao với số lượng lớn, phối cảnh đồ họa 3D tĩnh/động mô phỏng hoạt động với mô hình thực tế

Bentley Map
Giải pháp xây dựng - quản lý - phân tích dữ liệu thông tin địa lý trên bản đồ 2D/3D

Tận dụng không gian địa lý tự nhiên, lưu giữ và chỉnh sửa tất cả các loại dữ liệu không gian. Phân tích dữ liệu 2D và 3D. Quản lý, tùy chỉnh và truy vấn thông tin. Xuất bản nhiều định dạng, in bản đồ chất lượng cao, số lượng lớn

Context Capture
Giải pháp xây dựng với mô hình thực tế độ có chính xác cao

Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu đầu vào: ảnh chụp,máy quét, video, pointcloud. Có khả năng xây dựng mô hình 3D với dữ liệu lớn. Thời gian xử lý nhanh, chất lượng tốt. Trích xuất dữ liệu đầu ra để sử dụng trên các phần mềm khác

Khách hàng

Dịch Vụ Bentley của Gimasys

Hơn 10+ năm kinh nghiệm Gimasys đã triển khai thành công các giải pháp điện toán đám mây cho hàng loạt doanh nghiệp top 500 tại VN

Triển khai

Triển khai hệ thống đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp.

Tư vấn & Chiến lược

Tư vấn xác định cấu trúc của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp triển khai phù hợp nhất với mô hình của khách hàng và nhu cầu mong muốn

Đào tạo

Đào tạo các chức năng cho người dùng hệ thống, giúp doanh nghiệp làm chủ hệ thống và khai thác tối đa hiệu suất sử dụng của giải pháp

Hỗ trợ sau triển khai

Xử lý vấn đề/lỗi phát sinh và giải đáp các yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hệ thống nhằm nâng cao giá trị của các giải pháp của Bentley

G icon 60

Gimasys

Social Links