Giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì hạ tầng CNTT

Gimasys chính thức trở thành đối tác về tư vấn giải pháp điện toán đám mây của Amazon

  1. Nền tảng điện toán đám mây có khả năng mở rộng linh hoạt
  2. An toàn, bảo mật, tin cậy
  3. Tiết kiệm chi phí

Các sản phẩm của AWS

Dịch vụ máy chủ
An toàn - Bảo mật - Tiết kiệm chi phí

Các dữ liệu trên EC2 hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể giảm bớt hoặc đẩy nhiều dữ liệu lên EC2 dễ dàng và nhanh chóng theo chi phí linh hoạt theo dung lượng sử dụng của doanh nghiệp

Dịch vụ cơ sở dữ liệu
cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây

Linh hoạt, chủ động mở rộng cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toám đám mây. Kiểm soát dễ dàng dữ liệu của doanh nghiệp. Mở rộng cơ sở dữ liệu không phụ thuộc vào các chi phí đầu tư cho các hạng mục phần cứng. Tiết kiệm chi phí đầu tư

Dịch vụ mạng
khởi chạy tài nguyên trong một mảng ảo xác định

VPC cho phép tạo ra một môi trường mạng ảo để DN có thể khởi chạy các tài nguyên của mình. DN có toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo của mình, lựa chọn phạm vi địa chỉ IP, tạo các mạng con, cấu hình các định tuyến và các cổng mạng.

Dịch vụ ứng dụng
Gửi email marketing với chi phí gần như 0 đồng

Amazon Simple Email Service (SES) được xây dựng trên nền tảng Amazon.com linh hoạt. Dễ dàng thiết lập, mở rộng, và gửi email tới nhiều người nhận cùng một lúc đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí tuỳ theo khối lượng sử dụng

Khách hàng

Dịch Vụ AWS của Gimasys

Hơn 10+ năm kinh nghiệm Gimasys đã triển khai thành công các giải pháp điện toán đám mây cho hàng loạt doanh nghiệp top 500 tại VN

Triển khai

Thiết lập tài khoản của doanh nghiệp trên hệ thống của AWS. Chuyển đổi dữ liệu của doanh nghiệp lên AWS, giúp doanh nghiệp có thể bắt đầu quá trình sử dụng AWS

Tư vấn & Chiến lược

Tư vấn xác định các cải tiến về thiết kế, cấu hình và các cơ hội để bạn tối ưu hóa AWS giúp cải tiến toàn diện hệ thống và nâng cao hiệu suất hoạt động và hiệu quả của tổ chức

Đào tạo

Hướng dẫn người sử dụng của doanh nghiệp làm chủ hệ thống và ứng dụng giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp

Hỗ trợ sau triển khai

Hỗ trợ người dùng các khó khăn, sự cố phát sinh trong quá trình ứng dụng giải pháp AWS

G icon 60

Gimasys

Social Links