Các Tính Năng Quản Lý Domain Mới Trong Admin SDK

Để giúp các nhà phát triển và quản trị hệ thống quản lý chặt chẽ và kỹ lưỡng hơn, hiện tại Admin SDK Google Apps đã có các tính năng quản lý tên miền mới. Các APIs mới cho phép bạn lập trình quản lý các tên miền bằng tài khoản Google Apps của bạn, tương tự như các nguồn RESTful khác như: Người dùng (Users), Nhóm (Groups),... Cung cấp khả năng quản lý tập tên miền có sẵn ở trang Domains trong Admin console.

Thay đổi tên miền chính của bạn

API khách hàng cho phép các nhà phát triển và quản trị viên doanh nghiệp khả năng trao đổi tên miền chính hiện tại với một tên miền thứ cấp (secondary domain) được chọn để cài đặt Google Apps.  Các hoạt động “thay đổi tên miền chính” thì  rõ ràng với người dùng, nhưng những người dùng khi đưa vào tên miền thứ cấp (secondary domain) thì sẽ chịu những hạn chế nhất định. Khi khách hàng muốn tái thương hiệu kinh doanh của họ với một tên miền chính mới có thể làm theo bằng cách đổi tên người dùng cũ (hiện tại đã là thứ cập) đến domain mới sử dụng API (nay đã trở thành chính)
Thêm và loại bỏ các tên miền và các bí danh (alias)

Tên miền API cho phép các nhà pháp triển tạo ra các công cụ cho nhà quản trị để thêm và loại bỏ các domain, tương tự nhưng chức năng có sẵn trên trang Domain trong Admin console. Ngoài ra, API cho phép bạn lập trình thêm vào các bí danh cho bất kì tên miền nào, tên miền thứ cấp hay nhỏ hơn nữa, nhưng các bí danh cho tên miền thứ chỉ có thể được thêm vào thông qua API

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại:

http://googleappsupdates.blogspot.com/2015/10/new-domain-management-features-in-admin.html

Theo Google for Work

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi