Tạo và quản ký Maps tùy chỉnh trong Google Drive

Google My Maps cho phép người dùng dễ dàng tạo, chia sẻ một tấm bản đồ tùy chọn phục vụ cho công việc kinh doanh khác nhau như địa điểm vị trí công ty, tuyến đường giao hàng, địa điểm tổ chức sự kiện… Để thuận tiện cho người dùng, nay Google My Maps đã được tích hợp trên giao diện Google Drive, cho phép bất kì người dùng nào có thể tạo 1 tấm bản đồ, vẽ các đường kẻ, hình khối, đánh dấu địa điểm, import các dữ liệu địa lý vào bản đồ. Sau đó chia sẻ nó như các file trên Drive với các quyền truy cập đầy đủ trên Drive, Admin cũng có thể hạn chế quyền truy cập với các user, nhóm user trong và ngoài domain.

Chú ý: Google My Maps với các tấm bản đồ chỉ có thể truy cập online mà không thể truy cập offline, và không thể đồng bộ hóa dữ liệu với Drive apps trên  máy tính. Tương tự như Google Docs, Sheets, Slides thì Google My Maps cũng không tính vào tổng dung lượng trên Drive

 
Nguồn: Gimasys

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi