Hỗ trợ nhiều định dạng, ngôn ngữ và các chức năng bộ lọc trong Google Docs, Sheets và Slides cho Android

  • Nhập và xuất các định dạng tập tin trong Google Docs, Sheets, and Slides - Khi bạn đang trực tuyến, bạn có thể nhập và xuất các định dạng tập tin sau đây trong và từ Docs, Sheets, và các ứng dụng Android Slides:

  • Import - .txt, .rtf, and .html (trong Docs)

  • Export - .docx, .rtf, .pdf, .txt., and .html (từ Docs), .xlsx, .pdf, .html, .csv, and .tsv (từ Sheets), and .pptx, .pdf, and .txt (từ Slides)

  • Mở tập tin CSV và TSV trong Google Sheets - Trong phiên bản mới nhất của Android dành cho Sheets, bạn có thể mở, xem và chỉnh sửa spreadsheets đã được định dạng sẵ như .csv or .tsv.

  • Đọc từ phải sang trái trong Google Sheets - Nếu bạn sử dụng một ngôn ngữ từ phải sang trái (ví dụ như tiếng Hebrew) trong Sheets, bây giờ bạn sẽ thấy một tùy chọn trong ứng dụng Android để định dạng bảng tính của bạn trong cùng một hướng. Khi được kích hoạt, các cột của bạn sẽ bắt đầu từ phải sang trái (bắt đầu với "A"), và số hàng của bạn sẽ xuất hiện ở phía bên phải của màn hình của bạn.

  • Lọc dữ liệu trong Google Sheets - Bây giờ bạn có thể áp dụng các bộ lọc mới cho các bảng tính trên Android, cũng như xem và thay đổi những cái hiện có. (Chú ý: Tính năng này trở nên có sẵn trong phiên bản trước đó của ứng dụng.)

Nguồn: Gimasys
© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi