Oracle Fusion Middleware

Oracle Fusion Middleware

Oracle Fusion Middleware là một kiến trúc giải pháp toàn diện, tích hợp đầy đủ và hỗ trợ làm việc trên nhiều nền tảng với tính năng “hot-pluggable” có trên 77,000 khách hàng trên toàn thế giới ở mọi lĩnh vực. Họ sản phẩm tích hợp đầy đủ và chuẩn hóa – đứng đầu trong thị trường ứng dụng máy chủ lớp giữa trên nền tảng Java, cổng thông tin thế hệ 2.0 (Enterprise 2.0) và hệ quản lý nội dung - đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các doanh nghiệp và khách hàng khối dịch vụ công. Oracle Fusion Middleware có tính năng “hot-pluggable” độc nhất hỗ trợ làm việc trên mọi nền tảng khác nhau cho phép khách hàng mở rộng những khoản đầu tư hiện tại trong môi trường CNTT không đồng nhất. Oracle Fusion Middleware được hỗ trợ với một mạng lưới gồm hơn 11,000 các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), các nhà bán lẻ gia tăng giá trị và các nhà tích hợp hệ thống (SI).

 

 

Bốn nguyên tắc chính của Chiến lược phát triển sản phẩm Oracle Fusion Middleware là:

 

  •       Hoàn thiện và có khả năng tích hợp - một bộ sản phẩm phần mềm lớp giữa hợp nhất, kiến trúc thành phần theo mô hình SOA, và mô đun hóa giúp khách hàng có thể lựa chọn thành phần họ mong muốn. Các thành phần dựa trên chuẩn mở, hỗ trợ tương tác với nhau trong môi trường không đồng nhất.

  •       Phát triển và triển khai các ứng dụng theo mô hình SOA trên nền tảng web, nhờ vậy các dịch vụ có thể tích hợp với nhau tạo nên các quy trình nghiệp vụ mềm dẻo cho phép dễ dàng thay đổi và đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu phát triển kinh doanh.

  •        Sử dụng phần mềm phân tích tri thức (Business Intelligence) để xác định những quy trình nghiệp vụ có thể tối ưu hóa, và cung cấp thông tin tri thức này cho hệ thống quản lý nội dung , hoặc cổng thông tin doanh nghiệp

  •        Giảm chi phí sở hữu thông qua việc quản lý ba tiêu chí cơ bản - quản lý hệ thống và ứng dụng chạy trên phần mềm này, quản lý dịch vụ đảm bảo việc tuân thủ kiến trúc SOA, quản lý định danh người dùng và các nguyên tắc về an toàn bảo mật. Tất cả những yếu tố này đều có thể thực hiện được với phần cứng và lưu trữ chi phí thấp.

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi