Oracle Applications

Oracle Applications

Oracle E-Business Suite

 

Giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến, tổng thể và dễ dàng mở rộng

 

Oracle E-Business Suite là một bộ ứng dụng bao gồm phần quản trị doanh nghiệp (ERP), quản trị quan hệ khách hàng (CRM), quản trị nguồn nhân lực (HCM) và nhiều modules ứng dụng khác. Không chỉ được sử dụng trong các doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới (the largest Fortune 500 corporations), Oracle E-Business Suite giờ đây cũng sẵn sàng áp dụng cho nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau trên toàn cầu và ở Việt Nam.

 

 

 

Các phân hệ chính của Oracle E-Business Suite:

·         Oracle Financials

·         Oracle Logistics

·         Oracle Mobile Supply Chain Applications

·         Oracle Order Management

·         Oracle Procurement

·         Oracle Discrete Manufacturing

·         Oracle Process Manufacturing

·         Oracle Inventory Management

·         Oracle Warehouse Management

·         Oracle Advanced Supply Chain

·         Oracle Treasury

·         Oracle CRM

·         Oracle Human Capital Management

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi