Google
Google

Google Apps for Business

Picture

Google Apps là một bộ ứng dụng của Google kết hợp nhiều dịch vụ cần thiết để trợ giúp các hoạt động của doanh nghiệp. Đây là những dịch vụ được lưu trữ trên máy chủ điện toán đám mây cho phép doanh nghiệp sử dụng nhiều sản phẩm đa dạng của Google thông qua internet. Bộ ứng dụng này bao gồm hai nhóm chức năng Truyền tin và Cộng tác, được quản lý và hoạt động trên một tên miền duy nhất của công ty bạn.
Các ứng dụng Truyền tin bao gồm:
 • Gmail for Business (Email với đầy đủ tính năng, dung lượng lớn và tìm kiếm nhanh);
 • Google Calendar (thiết lập Lịch cá nhân và chia sẻ lịch qua lại);
 • Google Talk (tích hợp Tin nhắn tức thời, video và voice chat).
Các ứng dụng Cộng tác bao gồm:
 • Google Document, Spreadsheets, Presentation (lưu trữ tài liệu và cộng tác trực tuyến);
 • Google Sites (tạo và xuất bản trang web của nhóm);  
 • Google Video (chia sẻ video một cách an toàn và riêng tư).

Tìm hiểu thêm thông tin

Các tính năng của Google Apps

ng dụng truyền tin: Gmail và Lịch và Groups

 • Dung lượng lưu trữ của Gmail  25 GB / tài khoản
 • Khả năng tương thích với email và lịch trong Microsoft Outlook
 • Đồng bộ hóa với Blackberry Enterprise Server 
 • Quản lý danh bạ dễ dàng
 • Truy cập email, lịch và nhắn tin nhanh trên điện thoại di động 
 • Bảo mật email, do Postini cung cấp
 • Bạn có thể tắt quảng cáo trong Gmail 
 • Lên lịch cho các tài nguyên trong Lịch Google
 • Chức năng danh sách gửi thư và chia sẻ nội dung dễ dàng với nhóm.    

Ứng dụng cộng tác: Docs, Sites và Video

 

 • Dung lượng lưu trữ trên Google Documents là 1GB cho mỗi người dùng đối với dung lượng lưu trữ tệp không thuộc định dạng của Google ( như file Pdf, file ảnh, video) 
 • Dung lượng lưu trữ trên Google Sites là 10 GB cộng với 500 MB dung lượng lưu trữ được chia sẻ cho mỗi người dùng
 • Google Video for Business cung cấp tính năng chia sẻ video riêng tư, an toàn
 • Google Apps Script cho phép tùy chỉnh và thiết kế các form nhập liệu.

 

© Global Integrated Management System Co.,Ltd.
Please find us on