G Suite

Truyền tin, chia sẻ, cộng tác hiệu quả với công nghệ từ Google

Tăng lợi tức đầu tư (ROI) đến 304% thông qua việc nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm chi phí vận hành, quản lý là một trong những thông tin đáng lưu ý trong báo cáo “Total Economic Impact of Google Apps” (*) được Forrester tiến hành thực hiện vào tháng 6, 2015. Cũng theo Forrester - trong một báo cáo từ năm 2010, các công ty được nghiên cứu đạt điểm hòa vốn đầu tư (break-even point) ngay trong vòng 7 tháng đầu sử dụng Google Apps - một con số ấn tượng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp và công nghệ thông tin.

Xem tiếp

Google Apps for Work - Google Vault

Bổ sung tính năng lưu trữ và e-discovery vào Google Apps for Work

Xem tiếp

Google Apps for Work - Google Sites

Google Sites - Xây dựng không gian làm việc chung và an toàn cho tổ chức của bạn

Xem tiếp

Google Hangouts - Nhắn tin, gọi điện thoại và gọi video

Công cụ tiện ích, dễ dàng trò chuyện nhóm, gọi điện thoại và gọi video ở bất cứ đâu.

Xem tiếp

Google Apps for Work - Google Drive

Google Drive - Làm việc cùng nhau hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Xem tiếp

Google Apps for Work - Google Calendar

Với Lịch Google, thật dễ dàng để theo dõi tất cả các sự kiện quan trọng của cuộc sống ở một nơi.

Xem tiếp

Google Apps for Work - Email của Google

Email tên miền doanh nghiệp - Quản lý và truyền tin từ bất kỳ đâu

Xem tiếp

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi