Google Apps for Work - Google Drive

Google Drive - Làm việc cùng nhau hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Lưu trữ, truy cập và chia sẻ thông tin từ bất cứ nơi đâu tại bất cứ thời điểm nào với Google Drive - ứng dụng lưu trữ điện toán đám mây trong bộ ứng dụng nâng cao hiệu suất làm việc Google Apps for Work 

 

Truy cập tệp của bạn ở bất cứ đâu: Google Drive cung cấp cho bạn quyền truy cập vào công việc của mình từ mọi nơi, trên Mac, PC, thiết bị di động và trên trang web. Chỉ cần tải xuống Drive trên Mac hoặc PC của bạn để đồng bộ hóa tệp từ máy tính của bạn với đám mây. Cập nhật tệp trên một thiết bị và các thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive và thiết bị khác của bạn để bạn có phiên bản cập nhật nhất các tệp của mình ở bất cứ nơi đâu bạn cần chúng.

 

 

Đưa tệp của bạn vào cuộc sống: Chia sẻ tệp riêng lẻ hoặc cả thư mục với từng người, toàn bộ nhóm hoặc cả khách hàng, nhà cung cấp và đối tác của bạn. Tạo và trả lời nhận xét về tệp để nhận phản hồi hoặc thêm ý tưởng.

 

 

Documents: Tạo tài liệu phong phú với hình ảnh, bảng, phương trình, bản vẽ, liên kết và nhiều thứ khác. Thu thập thông tin nhập và quản lý phản hồi với tính năng nhận xét xã hội.

 

 

Bảng tính: Lưu giữ và chia sẻ danh sách, theo dõi dự án, phân tích dữ liệu và theo dõi kết quả bằng trình chỉnh sửa bảng tính mạnh mẽ của chúng tôi. Sử dụng các công cụ như công thức nâng cao, biểu đồ nhúng, bộ lọc và bảng tổng hợp để nhận các quan điểm mới về dữ liệu của bạn.

 

 

Bản trình bày: Tạo trang trình bày tuyệt đẹp bằng trình chỉnh sửa bản trình bày của chúng tôi, phần mềm hỗ trợ những thứ như video nhúng, hoạt ảnh và chuyển đổi trang trình bày động. Xuất bản bản trình bày của bạn lên web để mọi người có thể xem, chia sẻ chúng riêng tư.

 
Để nhận được sự tư vấn trực tiếp và miễn phí về hệ thống lưu trữ Google Drive chuyên nghiệp của Google, xin vui lòng liên hệ với Gimasys
© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi