Google Apps for Work - Google Calendar

Với Lịch Google, thật dễ dàng để theo dõi tất cả các sự kiện quan trọng của cuộc sống ở một nơi.

Quản lý lịch trình công việc và sắp xếp các cuộc họp thật hiệu quả!

 

Tổ chức và quản lý công việc, các cuộc họp và lịch trình cá nhân không còn là một gánh nặng với Google Calendar! Ứng dụng quản lý thời gian trong bộ Google Apps for Work - Google Calendar (hay Lịch Google) giúp người dùng dễ dàng theo dõi tất cả các sự kiện quan trọng của cuộc sống và công việc từ bất kỳ đâu.

 

Dễ dàng sắp xếp các cuộc hẹn: Xếp chồng nhiều lịch để xem thời gian mọi người sẽ rảnh. Lịch Google gửi thư mời và quản lý các phản hồi thư mời (RSVP).

 

Tích hợp với hệ thống email của bạn: Google Calendar được tích hợp vào Gmail và tương thích với các ứng dụng lịch phổ biến.

 

Chia sẻ lịch dự án: Lịch có thể được chia sẻ trong toàn công ty hay giữa các đồng nghiệp được chọn. Nhiều công cụ kiểm soát quyền chia sẻ giúp duy trì bảo mật và quyền riêng tư.  

 

Truy cập với thiết bị di động của bạn: Xem và chỉnh sửa chi tiết sự kiện, thêm sự kiện mới và mời khách trên điện thoại di động như BlackBerry và iPhone. Thậm chí nhận cả thông báo lịch qua SMS.  

 

Xuất bản lịch: Công bố các sự kiện của công ty ra bên ngoài bằng cách xuất bản lịch để lịch đó có thể tìm kiếm được trong thư viện Lịch Google. Dễ dàng nhúng lịch vào trang web.

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Google Calendar cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn, xin vui lòng liên hệ với Gimasys để chúng tôi có thể hỗ trợ và tư vấn cho bạn tốt nhất.

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi