Google Apps for Work - Google Vault

Bổ sung tính năng lưu trữ và e-discovery vào Google Apps for Work

Kiểm soát và lưu trữ tài liệu, thông tin trong tổ chức thật hiệu quả và an toàn với Google Vault - Google Apps for Work  

  • Chính sách lưu giữ: Xác định chính sách lưu giữ được tự động áp dụng cho email và nội dung trò chuyện của bạn.

  • Lưu trữ email và nội dung trò chuyện: Email và tin nhắn trò chuyện của bạn được lưu giữ và duy trì theo chính sách của bạn để ngăn xóa do vô ý.

  • E- discovery: Sẵn sàng cho việc kiện tụng và kiểm tra tuân thủ với các công cụ tìm kiếm mạnh mẽ giúp bạn tìm thấy và truy xuất email và tin nhắn trò chuyện có liên quan.

  • Lưu giữ chứng cứ pháp lý: Áp dụng lưu giữ chứng cứ pháp lý đối với người dùng khi cần thiết. Người dùng không được xóa email và tin nhắn trò chuyện được lưu giữ làm chứng cứ pháp lý.

  • Xuất: Xuất email và tin nhắn trò chuyện cụ thể ra định dạng chuẩn để xử lý và xem xét thêm.

  • Kiểm tra: Chạy báo cáo về hoạt động và thao tác của người dùng trong kho lưu trữ. Số lần tìm kiếm, số lần xem thư, số lần xuất và nhiều số liệu khác được hiển thị.

Để nhận được sự tư vấn trực tiếp và miễn phí về các tính năng trong bộ Google Apps for Work - Google Vault từ một trong những đối tác hàng đầu của Google tại Việt Nam, bạn vui lòng liên hệ tại đây

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi