Dịch vụ
Bentley

Các dịch vụ của Gimasys

–        Bentley thông qua đối tác ở Việt Nam, thực hiện chuyển giao và phối hợp cùng đối tác để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như triển khai, đào tạo, hỗ trợ vận hành và cải tiến sản phẩm.

–        Phối hợp thực hiện chặt chẽ với đội dự án của khách hàng nhằm đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời đảm bảo việc chuyển giao công nghệ, làm chủ hệ thống để vận hành một cách hiệu quả.      

•          Cài đặt hệ thống

–        Cài đặt máy chủ

–        Cài đặt phần mềm

–        Cài đặt và kết nối cơ sở dữ liệu

•          Cài đặt máy trạm

–     Cài đặt các phần mềm cần thiết để chạy ứng dụng, kết nối đến máy chủ.

•         Cấu hình phần mềm

–        Tạo người dùng, nhóm. 

–        Tạo cấu trúc thư mục và thiết lập bảo mật, phân quyền truy cập.

–        Thiết lập môi trường chung cho các thuộc tính tìm kiếm tài liệu.

–        Tích hợp thông tin bản vẽ (title Block )

•          Đào tạo

–        Đào tạo quản trị hệ thống 

–        Đào tạo người dùng cuối

–        Đào tạo người dùng khai thác. 

 

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi