Đào tạo - quản lý sự thay đổi

Đào tạo - Quản lý sự thay đổi

Đào tạo

Gimasys có thể cung cấp nhiều khoá đào tạo Google Apps cho doanh nghiệp như: đào tạo người dùng cuối, đào tạo quản trị viên, đào tạo nhân viên IT, hoặc đào tạo bộ phận Google Guide của doanh nghiệp (với doanh nghiệp lớn, đội Google Guide sẽ hướng dẫn lại đồng nghiệp của mình).

Các khoá đào tạo sẽ dựa trên thực tế triển khai tại doanh nghiệp và nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

 

Quản trị thay đổi

Để tạo ra sự thay đổi hiệu quả: Gimasys chuẩn bị cho việc chuyển đổi thành công cho doanh nghiệp bằng cách tiến hành các công việc quản trị thay đổi và kết nối người dùng trong doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi. Quản trị thay đổi giúp cho việc triển khai diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn, dịch vụ được người dùng đón nhận nhanh hơn, đầy đủ hơn cũng như là người dùng tận dụng được hết tính năng của các giải pháp mà Google cung cấp.

 
Hãy chia sẻ với Gimasys những vấn đề công ty bạn đang gặp phải để nhận được những giải pháp công nghệ tối ưu nhất cho đặc thù tổ chức của bạn

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi