Bentley Map
Bentley

Ứng dụng Bentley Map trong ngành Tài Nguyên môi trường tại Việt Nam

Công ty Gimasys đã kết với với cục CNTT bộ TNMT để thiết kế và xây dựng mô hình 3D từ các nguồn dữ liệu 2D (Địa chính, địa hình) cho khu vực phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Kết quả mô hình 3D được đánh giá cao tại hội thảo của ngành TNMT.

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi