Oracle System

Server - Storage

Server:

Server là một hệ thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) sử lý các yêu cầu thông qua hệ thống mạng để cung cấp hay trợ giúp một dịch vụ mạng nào đó. Server chạy trên nhưng máy tính chuyên dụng, chúng ta hạy gọi là Máy Chủ. Trên hệ thống mạng một máy chủ có thể cung cấp nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể chạy trên nhiều máy chủ.

 

Về phần cứng máy chủ hiện nay tại Việt Nam được cung cấp bỏi một số hãng như Oracle, IBM, HP, Dell, NEC ...:

- IBM cung cấp các dòng máy dòng MainFrame, Power system, X serial ..

- HP cung cấp các máy chủ HP ProLiant, HP Integrity.

- Oracle với các dòng máy chủ Sparc, x86, blade, Netra và các dòng máy chuyện dụng như Bigdata, Extra Data, Extra Logic...

 

Hệ điều hành cho máy chủ hiện nay chia làm 3 dòng chính,

- Phát triển trên nền Window NT với các sản phẩm của MircoSoft như Window Server 2005, 2008, 2012

- Phát triển trên nền Unix như:  Solarix, AIX, HP UX, z/OS, FreeBSD...

- Phát triển trên nền  Linux như: Redhat Enterprise Linux, CentOS ...

 

Storage and Tape:

 

Storage Area Network (SAN) là một mạng được thiết kế cho việc thêm các thiết bị lưu trữ cho máy chủ một cách dễ dàng như: Disk Aray Controllers, hay Tape Libraries.

Với những ưu điểm nổi chội SANs đã trở thành một giải pháp rất tốt cho lưu trữ thông tin cho doanh nghiệp hay tổ chức. SAN cho phép kết nối từ xa tới các thiết bị lưu trữ trên mạng như: Disks và Tape drivers. Các thiết bị lưu trữ trên mạng, hay các ứng dụng chạy trên đó được thể hiện trên máy chủ như một thiết bị của máy chủ (as locally attached divices).

Hiện nay ở việt nam có các hãng lơn cung cấp thiết bị là Oracle, EMC, IBM, HP…

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi