Peoplesoft

Peoplesoft

Oracle's PeopleSoft Human Capital Management là giải pháp Quản lý nhân sự toàn diện, cung cấp các chức năng chính gồm: Quản lý hồ sơ cán bộ, Tiền lương, Đào tạo, Tuyển dụng, Quản lý mạng lưới, Đánh giá cán bộ.

 

People Soft sẽ chuẩn hoá các hoạt động nhân sự, cho phép xử lý nhiều công việc online, lưu giữ thông tin tập trung, khai thác nhiều loại báo cáo. Phần mềm này giúp Ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự thực hiện tốt công tác quản lý - quy hoạch cán bộ, đào tạo phát triển trình độ cán bộ, đánh giá cán bộ, xây dựng chính sách nhân sự phù hợp để đáp ứng các chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

 

Một ưu điểm lớn của People Soft là tính năng Self-Service giúp nhân viên và cán bộ quản lý có thể truy cập và tương tác trực tiếp trên hệ thống. Nhân viên có thể truy cập vào hệ thống để cập nhật hồ sơ của mình, xem bảng lương, tự đánh giá công việc, xem ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, đưa ra yêu cầu đào tạo cho riêng mình. Cán bộ quản lý có thể theo dõi quá trình công tác của nhân viên, đánh giá nhân viên trực tuyến, phê duyệt hồ sơ nhân viên, phê duyệt bảng lương. Vì vậy giúp giảm tải công việc, giảm thủ tục giấy tờ phát sinh và giảm chi phí cho đơn vị.

 
© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi