ProjectWise
Bentley

Mô hình kiến trúc và giải pháp của ProjectWise

Bentley đã cung cấp một số phần mềm ứng dụng giúp các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, các cơ quan nhà nước, các tổ chức điều hành công việc thiết kế, xây dựng một cách hiệu quả hơn. Đưa ra các giải pháp làm việc và cộng tác trên toàn thế giới với cơ sở hạ tầng thực hiện một cách bền vững.

Làm việc theo nhóm và những thách thức

Thiết kế và kỹ thuật sử dụng duy nhất

•       Thiếu khả năng tương tác

•       Khó chia sẻ tập tin dữ liệu lớn

•       Nhiều quy trình và ứng dụng khác nhau

Phân phối tài liệu qua nhiều đơn vị, phòng ban

•       Kết nối mạng chậm, không tin cậy

•       Nhiều quy trình và tiêu chuẩn khác nhau

•       Lãng phí thời gian tìm kiếm và xác nhận thông tin

Thông tin dự án thường xuyên thay đổi

•       Đảm bảo có dữ liệu hiện tại

•       Phức tạp, nhiều liên quan giữa các tập tin

•       Mất nhiều thời gian để đồng bộ

HỆ THỐNG PROJECT WISE

Cung cấp môi trường làm việc theo nhóm và chia sẻ dữ liệu cho các dự án thiết kế và xây dựng.

Cung cấp khả năng mở rộng, chuẩn công nghiệp, tương thích hệ thống quản lý nội dung AECO, phản hồi thông tin và tái sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Chia sẻ công việc

Thúc đẩy công việc nhanh chóng và đáng tin cậy dựa trên công cụ hỗ trợ và quy trình công việc.

•          ProjectWise Integration Server
           Cung cấp và quản trị nội dung, chia sẻ thông tin

•          ProjectWise Caching Server
           Giải pháp cho các tập tin lớn ở nhiều đơn vị

•          ProjectWise Web Server
           Cung cấp môi trường cho phép truy cập qua web

•          Bentley Transmittals Server
           Đóng gói, đăng ký, phân phối và theo dõi các yêu cầu

•          ProjectWise InterPlot Server

           Tự động hóa các thủ tục giấy tờ, PDF, và 3D

•          ProjectWise Dynamic Composition Server
           Tự động hóa i-models, PDFs, và các sản phẩm raster

•          ProjectWise Dependency Service
           Định nghĩa và thực thi dựa trên các quan hệ

•          ProjectWise Web View Server
          Cho phép xem thông tin (chỉ - đọc)

Phản hồi tích cực

Đồng bộ các ý kiến cho phép xử lý nhanh chóng và chính xác.

Trong một vòng khép kín, các phản hồi của những người có liên quan sẽ giúp đưa ra các ý kiến, giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, chính xác.

•          Bentley    •          Navigator

            Xem, Đánh dấu, mô tả xung đột,…

•          ProjectWise Dynamic Plot Service
           Hỗ trợ với công nghệ bút kỹ thuật số

•          Bluebeam Revu
           Đánh dấu PDFs với công cụ AEC

•          ProjectWise PDx Dynamic Review Service
           Truy cập mô hình và dữ liệu trên PDS mà không cần cài phần mềm.

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi