Bentley Map
Bentley

Bentley Map - Giải pháp dành cho việc xây dựng bản đồ

Bentley Map là một bộ tính năng đầy đủ GIS 3D tự nhiên. Nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu riêng biệt và thách thức của các tổ chức bản đồ, kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng của thế giới; hỗ trợ các sáng tạo, kiên trì, bảo dưỡng, phân tích và chia sẻ thông tin không gian địa lý 2D / 3D. Đó cũng là lý tưởng cho việc phát triển các ứng dụng tùy chỉnh GIS.

Với Bentley Map, bạn có thể:

  • Tận dụng không gian Oracle hoặc không gian SQL Server để lưu trữ và chỉnh sửa tất cả các loại dữ liệu không gian.

  • Sử dụng công cụ chỉnh sửa đối tượng 3D thông minh

  • Phân tích dữ liệu không gian 2D và 3D

  • Truy cập và chia sẻ các dữ liệu khác nhau được lưu trữ trong các định dạng không Bentley

  • Xác định và quản lý mô hình và tính năng dựa trên các ký hiệu được quy định chung và chú thích

  • Tạo cảnh 3D mạnh mẽ và hình ảnh động

  • Quản lý toàn bộ địa chính

  • Xuất bản bản đồ chất lượng cao cho cuốn sách bản đồ hoặc lô quy mô lớn

  • Bentley Map có 3 phiên bản, sắp xếp các sản phẩm GIS phù hợp nhất cho luồng công việc của doanh nghiệp bạn.

Bentley Map Powerview: Hình ảnh và chỉnh sửa các thông tin không gian địa lý 2D / 3D (độc lập)

Bentley Map: Chỉnh sửa, phân tích và quản lý thông tin địa không gian 2D / 3D bao gồm hoàn thiện bản đồ và các công cụ quản lý bản đồ nâng cao (chạy độc lập hoặc trên MicroStation)

Bentley Map Enterprise: Doanh nghiệp chỉnh sửa, phân tích và quản lý thông tin không gian địa lý 2D / 3D cùng với quản lý hình ảnh chụp cắt lớp tiên tiến (độc lập)

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi